Region Östergötland

Videosamtal en framgång på klinisk genetik

[2020-10-26]

De hade länge pratat om att införa digitala besök. Pandemin gav planerna en kickstart och videosamtal har kommit för att stanna på den kliniskt genetiska regionmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Bilden visar Rebecka Pestoff, Dennis Sulander och Ekaterina Kuchinskaya.

– Vi hade diskuterat videobesök under en lång tid men det gick långsamt. När coronan kom minskade de fysiska besöken och många patienter bokade av. Vi behövde lösa det för att inte köerna skulle växa, berättar Ekaterina Kuchinskaya, överläkare vid klinisk genetik regionmottagning.

Klinisk genetik utreder och diagnostiserar genetiska sjukdomar och ger genetisk vägledning till patienter och friska personer i familjer med ärftliga sjukdomar. Patienterna kommer från Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län). Det stora upptagningsområdet har varit en viktig anledning när digitala besök har diskuterats. När videosamtalen nu har införts är just det minskade resandet en av de största fördelarna menar medarbetarna.

– Om man bor på norra Öland tar det fyra timmar att åka hit, enkel resa. Vi som jobbar här reser också till Kalmar och Jönköping ibland, så både vi och patienter slipper nu restid. Dessutom är det bra för miljön, säger Rebecka Pestoff, doktorand och genetisk vägledare.

Bra alternativ
Hon forskar om videobesök. Då ingår en pilotstudie, som också blev en del av den snabba starten i och med pandemin. ST-läkaren Dennis Sulander deltar i studien:

– Ett videosamtal är enkelt, men det är viktigt att patienten är förberedd och har fått information om att vara i en lugn miljö. Det fungerar inte bra att sitta i en bil utanför en bensinmack eller att samtidigt ta hand om sina barn. Jag tycker att videosamtal framför allt är ett bra alternativ till telefon. Man ser patienternas reaktioner och man kan dela information, som bilder och släktträd.

Ekaterina Kuchinskaya instämmer och tillägger:
– Det är ett jättebra komplement, men det kan inte ersätta alla besök. Vissa undersökningar kräver ett fysiskt besök. I videomötet saknar jag även möjligheten till kroppslig kontakt, det kan betyda mycket att ge en person en klapp på handen.

Flera kan delta
Hon och kollegorna upplever att en del patienter känner sig mer trygga när de kan vara hemma. En ytterligare fördel med videobesök är att flera personer kan sitta på olika platser och delta. Det kan vara närstående eller konsulter och experter på andra sjukhus.
Videosamtalen, som sker via appen Din vård Region Östergötland, kommer framöver att införas på hela kliniken efter den lyckade starten i pilotprojektet.

– För att möta utmaningarna med den demografiska utvecklingen måste vi förändra våra arbetssätt. En ökad digitalisering genom verktyg som till exempel videosamtal, AI och e-tjänster kan underlätta och frigöra tid som innebär att kompetens används där den behövs som mest, säger Robert Ring, chef för Diagnostikcentrum.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29