Region Östergötland

VFU-pris till psykiatriska kliniken

[2020-06-08]

Psykiatri- och habiliteringsenheten, psykiatriska kliniken Motala/Mjölby har fått årets VFU-pris i Region Östergötland. Kliniken belönas för tydliga pedagogiska metoder och för att studenterna är en del av teamet under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Bilden visar ansiktet på vårdenhetschef Linda Rickardsson.

VFU-priset delas ut varje år till en vårdenhet i Region Östergötland som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom olika områden.

– Vi är jätteglada för att vårt arbete blir uppmärksammat. Det är en bekräftelse på att det vi gör är bra och blir en morot till att fortsätta med det här arbetssättet, säger Linda Rickardsson, vårdenhetschef för psykiatriska mottagningen i Motala och ansvarig för studerandegruppen och huvudhandledarna på psykiatriska kliniken Motala/Mjölby.

Arbetar i team
Kliniken arbetar interprofessionellt och involverar studenter från olika program. De får arbeta i team och får möjlighet att se klinikens olika verksamheter, som till exempel både slutenvård och öppenvård.

– I vårt dagliga arbete jobbar vi i team med olika professioner och vi vill att studenterna ska vara en del av det redan under VFU:n, för att få se de fördelar som det här arbetssättet har ur ett patientperspektiv. Vi får mycket positiv respons från stunderna för just det här, säger Linda Rickardsson.

Framtida kollegor
Innehållet och mottagandet under VFU:n planeras i klinikens studerandegrupp där huvudhandledarna ingår. Två gånger varje termin ordnas en studerandedag då olika delar av verksamheten presenteras för alla studenter som då är på kliniken. Dessutom hålls två, tre reflektionstillfällen då studenterna och handledarna tillsammans ansvarar för innehållet.

– Vi tycker att det är viktigt att ta emot studenter eftersom det är våra framtida kollegor. Vi är ambassadörer både för arbetsgivaren och för arbetsplatsen och vill förmedla att det här är en bra arbetsplats med ett arbetssätt som sätter patienten i fokus, säger Linda Rickardsson och tillägger:

– Hos oss prioriterar vi kompetensutveckling för våra handledare. Därför använder vi studerandeersättningen till gemensamma utbildningar i olika ämnen.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

Motiveringar 
VFU-priset 2020
Psykiatri- och habiliteringsenheten – psykiatriska kliniken Motala/Mjölby

Motivering: "Ett engagerat ledarskap skapar förutsättningar för huvudhandledarna att planera och genomföra utbildningsuppdraget. Ni har en genomtänkt struktur med studentdag och reflektionstillfällen och tydliga pedagogiska metoder för studenternas lärande och gör dem till en del av teamet. På ett klokt sätt återinvesterar ni studentersättningen genom kompetensutveckling för alla medarbetare i aktuella ämnen för att utveckla förmågan att möta framtida kollegor."


Hedersomnämnande
Förlossningen/BB Universitetssjukhuset i Linköping

Motivering: "Genom en tydlig struktur och vilja att utveckla arbetet med VFU och handledarskap, söker ni kunskap kring det senaste inom forskning och utveckling, som ni omvandlar till fokusområden för det fortsatta utvecklingsarbetet."