Region Östergötland

VFU-pris till neurologiska kliniken

[2021-03-23]

Neurologiska kliniken, avdelning B181, på Universitetssjukhuset i Linköping (US) får årets VFU-pris. Kliniken belönas för metoder som ger trygghet och för att ha anpassat studenternas medverkan till den pågående pandemin.

Bilden visar sjuksköterskan Rebecka Andersson som håller i en blombukett och ett diplom.Bilden visar HR-direktör Zilla Jonsson och en grupp vårdmedarbetare utanför Universitetssjukhuset i Linköping.

VFU-priset delas ut varje år till en vårdenhet i Region Östergötland som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom olika områden. 2021 års pris delades ut i dag av HR-direktör Zilla Jonsson. Det togs emot av Rebecka Andersson, sjuksköterska och huvudhandledare för sjuksköterskestudenterna på avdelning B181, neurologiska kliniken vid US.

– Det är jätteroligt och vi är otroligt stolta över att vi blir uppmärksammade. Vi har lagt ner en hel del tid på förbättringsarbete för att studenterna ska trivas hos oss och även vilja komma tillbaka efter VFU:n, säger hon.

Arbeta i team
Förbättringarna handlar exempelvis om ett välkomstmejl som skickas ut i god tid och om en väl fungerande introduktionsdag med rundvandring och information om bland annat arbetsuppgifter, rutiner och vad som gäller kring covid-19.
Kliniken arbetar interprofessionellt och involverar studenter från olika program. De får jobba i team och vara med på teamronder där avdelningens olika professioner finns representerade.

– Vi har flyttat ronderna till stora konferensrum så att studenterna ska kunna vara med trots pandemin. Vi tycker att det är viktigt. Studenterna ger oss respons om att de upplever att det är högt i tak, att alla professioner får komma till tals och att omvårdnad väger lika tungt som den medicinska aspekten, förklarar Rebecka Andersson.

Framtida kollegor
Kliniken använder peer learning, en handledningsmetod där studenterna får handledning och genomför övningar i par samtidigt som de arbetar i vårdlag.
En relativt ny samarbetsform som har utvecklats under avdelningens förbättringsarbete med VFU:n är att sjuksköterskestudenter och logopedstudenter får intervjua varandra. De får också utföra vissa praktiska moment med efterföljande reflektionsövningar tillsammans.
Att ta emot studenter betyder mycket för avdelningen, menar Rebecka Andersson:

– Vi ser dem som våra framtida kollegor och vill att de ska komma tillbaka. Vi huvudhandledare och bashandledare tycker också att det är både inspirerande och roligt att handleda dem.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen

 

Motiveringar 
VFU-priset 2021
Neurologiska kliniken US, avdelning B181
Motivering: "Neurologiska kliniken US har ett systematiskt kvalitetstänkande gällande hela utbildningsuppdraget. Ni har ett tydligt interprofessionellt lärande genom teamrond och teamintervjuer. Detta kombinerat med Peer learning som metod ger trygghet åt studenterna. Ni har arbetat strukturerat med att säkerställa kompetens för både bashandledare och huvudhandledare. Ni har givit studenterna möjlighet att delta i klinikens covid-19 vård. Ni har säkerställt att de kunnat vara välinformerade och uppdaterade om aktuellt läge på samma sätt som medarbetarna och har på ett fantastiskt sätt anpassat studentmedverkan till rådande pandemi."

Hedersomnämnande
Mag- tarmmedicinska kliniken US, avdelning B194 (tidigare avdelning 18)
Motivering: "Ni har bidragit till att Region Östergötland klarat sitt utbildningsuppdrag genom att stödja och underlätta för andra kliniker med VFU för studenterna. Ni har på ett kreativt sätt tagit fram och implementerat olika lärandemodeller t.ex. mikro KUA, fråge- reflektionskort som skapat en bra lärmiljö."