Region Östergötland

VFU-pris till neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset

Tre kvinnor står i en sjukhuskorridor och ser glada ut. En håller i ett diplom och en håller i en blombukett.

[2022-03-25]

Neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping får årets VFU-pris. Avdelningen belönas för ett föredömligt förberedelsearbete för studenterna och för en tydlig strategi som ger trygga handledare.

VFU-priset delas ut varje år till en vårdenhet i Region Östergötland som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom olika områden. 2022 års pris delades ut i dag av HR-direktör Zilla Jonsson. Det togs emot av Charlotte Törnqvist, barnsjuksköterska och huvudhandledare för studenterna, och Catrin Strömstedt, vårdenhetschef på neonatalavdelningen vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset.

– Det är jätteroligt och det känns bra att det arbete jag har lagt ner för att få bra rutiner för VFU:n mynnar ut i något positivt. Det blir också en morot till att fortsätta utveckla den, säger Charlotte Törnqvist.

– Det här är jättekul för hela avdelningen. Det är viktigt att studenterna får komma ut och praktisera och vi vill värna om dem för det är våra framtida kollegor, säger Catrin Strömstedt.

Genomarbetad introduktionsdag
Utvecklingen av VFU:n handlar exempelvis om att rutiner för huvudhandledare och bashandledare har tagits fram. Det finns också hjälpmedel så att alla handledare ska känna sig trygga i den rollen. En annan förbättring är ett välkomstmejl som skickas ut och en genomarbetad introduktionsdag där studenterna bland annat får gå runt på avdelningen, prova apparater och genomföra ett vårdmoment.

– Vi får mycket positiv respons från studenterna. Introduktionsdagen har gjort att de känner sig mer trygga. För oss är det viktigt att de känner sig välkomna och som en i gänget, säger Charlotte Törnqvist.

Lär av varandra
Under VFU-tiden får studenterna successivt ta mer eget ansvar.

– Under den första halvan deltar de i olika moment och får sedan ta över och sköta den planerade vården för i genomsnitt två familjer och genomföra dokumentation, berättar Charlotte Törnqvist.

Medarbetarna på neonatalavdelningen arbetar i interprofessionella team som studenterna får vara en del av. De är med på teamronder, där olika professioner är representerade, och blir uppmanade att skugga en annan profession som en del i lärandet.
Studenternas VFU innebär även ett omvänt lärande:

– Vi lär oss mycket av studenterna och av deras frågor och tankar, säger Catrin Strömstedt.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten

 

Motiveringar
VFU-priset 2022
Neonatalavdelningen, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Motivering: "Neonatalavdelningen på VIN har en välplanerad struktur och ett föredömligt förberedelsearbete som gör att studenterna känner sig förberedda och välkomna. Det medför också att de snabbt känner sig som en framtida arbetskollega. Studenten är en naturlig del i teamet och uppmuntras till att skugga en annan profession som en del av lärandet. Studenterna får successivt ta ökat ansvar under sin VFU-placering och det interprofessionella teamarbetet är i fokus utifrån ett problembaserat angreppssätt. Ni har en tydlig strategi och uttalad process för att säkerställa handledningskompetens så att alla därigenom blir trygga i sitt handledarskap."

Hedersomnämnande
Thorax-kärlkliniken, avdelning 6, Universitetssjukhuset i Linköping
Motivering: "Ni är en inspiration för andra kliniker och delar med er av kunskapen och stöd i VFU-uppdraget. Thoraxakademin, som startat under hösten, ger goda förutsättningar att dela kunskaper kliniker emellan på ett strukturerat sätt. Ni har mål och struktur för det interprofessionella lärandet och ordnar gemensamma lärseminarier för studenterna. Vi ser den uppföljning för handledaren som ni anordnar som fortbildning som ett bra sätt att arbeta med kvalité."