Region Östergötland

Vårdval i ögonsjukvården införs

[2020-12-08]

Region Östergötland inför vårdval i den öppna specialiserade ögonsjukvården. ”Det ska bidra till att fler av våra patienter snabbare kan få hjälp och vård”, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

Bilden visar ett öga.

Behovet av ögonsjukvård ökar i takt med att antalet äldre blir fler. Ögonsjukvården i länet har under de senaste åren stått inför stora utmaningar med att erbjuda tid för besök och operation. Kösituationen har försämrats sedan 2016 och hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt särskilda medel för att minska köerna. Det finns sedan 2019 till exempel en överenskommelse med Capio vid Lasarettet i Motala när det gäller bedömningsbesök och behandling för grå starr (katarakt). Trots satsningarna har tillgängligheten inte förbättrats tillräckligt mycket. Därför införs vårdval i den öppna specialiserade ögonsjukvården.

– Målet är att vårdvalet ska bidra till att korta ned köerna inom ögonsjukvården och att fler av våra östgötska patienter snabbare kan få hjälp och vård när det gäller ögonsjukdomar, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd och 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ökar valfriheten
Nämnden fattade i dag beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till den regelbok som ska ligga till grund för auktorisation av vårdval i den öppna specialiserade ögonsjukvården. Alla vårdgivare som uppfyller kraven i regelboken kan beviljas auktorisation. Den regiondrivna ögonsjukvården ska också vara auktoriserad.

– Vårdvalet innebär att fler utförare kan etablera verksamheter och det ökar valfriheten för både patienterna och medarbetarna, säger Kerstin Sjöberg.

Grunden för vårdval är Lagen om vårdvalssystem (LOV). Vårdvalet löper så länge auktorisationen gäller och ger vårdgivaren en kontinuitet som ger möjlighet till utveckling och förbättring.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen