Region Östergötland

Vårdcentralerna i Primärvårdscentrum är nu en universitetssjukvårdsenhet

[2020-10-26]

Alla vårdcentraler i primärvården i Region Östergötland ingår nu i en samlande universitetssjukvårdsenhet, USV-enhet. ”Det stärker forskningen i primärvården och underlättar i att få del av ALF-medel”, säger Annette Sverker, forskningschef vid Primärvårdscentrum.

Bilden visar en mätare på en arm.

- Jag är riktigt stolt över att Primärvårdscentrums vårdcentraler har blivit en USV-enhet. Det är rekryteringsfrämjande och stärker hela primärvården. Vi är en kunskapsbaserad organisation och det är oerhört viktigt med forskning och utveckling inom primärvården, säger Mara Kosovic, chef för Primärvårdscentrum.

Beslutet fattades vid Universitetssjukvårdsberedningen den 1 september och innebär att primärvårdscentrums vårdcentraler som helhet uppfyller Socialstyrelsens kriterier för en USV-enhet. Universitetssjukvårdens miljöer ska kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning, innovativ kultur och en incitamentsstruktur som stimulerar kunskapsutveckling. För att bli en USV-enhet och behålla sin status krävs ett långsiktigt strategiarbete i verksamheten.

Akademiska vårdcentraler
– Att vårdcentralerna nu har blivit en samlad USV-enhet visar att primärvården arbetar aktivt med forskning, utveckling, utbildning. I denna nya struktur har vi skapat akademiska vårdcentraler. Det är mycket positivt i rekryteringen att vi kan locka forskningsintresserade medarbetare att söka arbete och stanna i primärvården, säger forskningschef Annette Sverker.

Förhoppningen är att det som USV-enhet kan bli blir det lättare för verksamheten att ta del av forskningsmedel. Mycket av forskningsaktiviteten koncentreras till de fyra akademiska vårdcentralerna Kärna, Ekholmen, Vikbolandet och Cityhälsan Centrum där det finns erfarna handledare och forskare. De fungerar som förebilder inom allmänmedicinsk forskning och satsar på forskning och utveckling som en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Aktiviteten syns på bland annat personalmöten, utvecklingsdagar och i publikationer och genom att patienter involveras i forskningen.

Studier om folksjukdomar
Anna Segernäs Kvitting, tf verksamhetschef på Vårdcentralen Ekholmen i Linköping, är själv disputerad inom området demenssjukdomar/allmänmedicin.

– Vårdcentralernas patientgrupper passar för studier inom de stora folksjukdomarna och ökad kunskap kan komma till stor nytta för patienter. På Vårdcentralen Ekholmen är vi stolta och glada att som del av primärvårdens USV-enhet få vara med och driva primärvården framåt. Det känns stimulerande att vi nu börjar få till en struktur för att öka forskningsaktiviteten i primärvården. Med akademiska vårdcentraler ser vi möjligheten att engagera fler forskningsaktiva medarbetare i alla professioner och stärka den allmänmedicinska forskningen, säger Anna Segernäs Kvitting.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28