Region Östergötland

Vård av covid-19-patienter på US infektionsklinik

[2020-04-02]

På infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) kan smittsamma covid-19-patienter i isolering få likvärdig vård som patienter på vanliga vårdavdelningar.

Avdelningen på infektionskliniken har delats upp i tre sektioner så att patienter med likartade symtom vårdas skilda från andra. Patientrummen har i sin tur delats upp för att rymma två patienter per rum.

– Vi kan vårda fler patienter på ett säkert sätt samtidigt som vi lättare kan röra oss mellan patienterna, säger Carola Skogwik, verksamhetschef på infektionskliniken.
Här vårdas bara covid-19-patienter och medarbetarna använder masker som kan sitta på under en längre tid och behöver bara byta handskar och förkläde mellan varje patient.

– Som vi har gjort det nu kan vi komma nära patienterna, informera om vad som ska hända och lugna vid oro. De behöver inte känna sig isolerade trots att de har en smittsam sjukdom, säger Carola Skogwik.
Se filmen om hur infektionskliniken på universitetssjukhuset jobbar med covid-19-patienter.

Textansvarig: Susanne Fridberg, 010-103 86 13