Region Östergötland

Vård- och omsorgsyrken i fokus vecka 42

[2020-10-12]

Vård- och omsorgssektorn har stora rekryteringsbehov. För den som utbildar sig till undersköterska eller skötare utlovas goda möjligheter till både jobb och utveckling. Vecka 42 marknadsförs vårdutbildningarna i Östergötland liksom i resten av landet.

Bild på Zilla Jonsson och Peter Hermansson

Det är sjätte året i rad som de 22 regionala Vård- och omsorgscollegen bjuder in till lokala och regionala aktiviteter för att berätta om de karriärmöjligheter som finns inom vård- och omsorgssektorn. I år ser programmen annorlunda ut, då möjligheterna till möten, besök och prova-på-aktiviteter av smittskyddsskäl är begränsade.

Vård- och omsorgscollege är ett forum för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. I Östergötland drivs Vård- och omsorgscollege av Region Östergötland, merparten av länets kommuner och ett antal privata utbildningsföretag.

"Viktig kompetens"

– Vårt uppdrag handlar mycket om kvalitetssäkring av vård- och omsorgsutbildningarna – att se till att utbildning och handledning håller hög kvalitet och leder till bästa möjliga kompetens. Att det är en oerhört viktig kompetens har inte minst vårens arbete under coronapandemin visat, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland och ordförande i styrgruppen för det regionala Vård- och omsorgscollege i Östergötland.

Vård- och omsorgssektorn har stora rekryteringsbehov både idag och framöver. För den som utbildat sig till undersköterska eller skötare ser arbetsmarknaden gynnsam ut. Vård- och omsorgscollege riktar sig inte bara till ungdomar som står inför gymnasievalet, utan även till den som vill växla spår längre fram i livet.

Många olika vägar

Det finns många olika karriärvägar för undersköterskor, menar Peter Hermansson, som är samordnare för regionalt Vård- och omsorgscollege och själv undersköterska med en lång bana inom akut- och ambulanssjukvård:
– Här finns stora möjligheter för den som vill göra skillnad och vara med och bidra till välfärden. Det är ett arbete som passar den som är intresserad av det mänskliga mötet och som vill vara del i en helhet och skapa trygghet.
Arbetet handlar mycket om att ge omsorg, men undersköterskerollen idag innehåller mer än så, enligt Peter Hermansson:
– Det sker en enorm utveckling när det gäller omvårdnadsmetoder men också en snabb teknisk utveckling. Möjligheterna att specialisera sig inom yrket och välja olika vägar blir fler och fler.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88