Region Östergötland

Vaccinationsresor utökas till personer över 80 år

[2021-03-16]

Region Östergötland utökar möjligheterna till subventionerad vaccinationsresa för personer över 80 år. Syftet är att underlätta för de äldsta att ta sig till vaccination mot covid-19.

Bilden visar Torbjörn Holmqvist.

Sedan slutet av december pågår vaccination mot covid-19 i Östergötland. Utöver vård- och omsorgspersonal har vaccinationerna hittills riktats till de äldsta i befolkningen, som löper störst risk att drabbas av allvarlig eller livshotande sjukdom.
Vaccinationerna sker på vårdcentraler och större vaccinationscentraler i länet. Tidigare har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att personer som har hemtjänst men inte färdtjänst ska kunna boka en vaccinationsresa och betala motsvarande taxa som för sjukresa.

Fler äldre
Nu har hälso- och sjukvårdsnämndens presidium beslutat att utöka erbjudandet till att omfatta personer från 80 år och uppåt som inte har hemtjänst och/eller färdtjänst och som har svårt att ta sig till vaccinationen på egen hand eller med hjälp av andra i sin närhet.
– Regionen erbjuder nu möjligheten till vaccinationsresa för personer som fyllt 80 år och som inte kan ta sig till vaccinationen på egen hand. På så vis kan fler äldre ta sig till vaccinationen och därmed få den trygghet som vaccinet innebär, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Samma taxa och reglemente kommer att gälla som för sjukresa. Åldersgränsen 80 år har satts efter en dialog med Östgötatrafiken om vilken transportkapacitet som finns och en bedömning av olika åldersgruppers möjligheter att ta sig till vaccinationen på egen hand.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen