Region Östergötland

Bekymmersamt läge: vaccinationerna avgörande

Sjuksköterska med munskydd som ska vaccinera en person.

[2022-01-14]

Den nya virusvarianten omikron har lett till en snabb smittspridning i länet. Och budskapet vid Region Östergötlands pressträff på fredagen var tydligt. Vaccinationerna är avgörande.

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) inledde pressträffen med att lyfta det bekymmersamma läget med fler smittade och fler inlagda patienter. Samtidigt betonade hon att det finns ett ljus i tunneln och att det är vaccinationerna.

– Vaccin är det mest effektiva verktyget. Det kan inte nog understrykas för dig som inte tagit sprutan. Leta upp första bästa vaccinationscentral och vaccinera dig, sade Kaisa Karro. Och har du tagit två sprutor – ta också den tredje. Det är oerhört viktigt att vi gör det.

Smittspridningen är hög just nu, med fler och fler som testar positivt för covid-19. I dagsläget är omikron helt dominerande i Östergötland, precis som i övriga världen. Smittskyddsläkare Britt Åkerlind beskrev omikronvarianten som ett nytt virus som alla är mottagliga för.

– Vaccinet skyddar väldigt bra mot allvarlig sjukdom, men inte mot smitta. Eftersom omikron smittar så snabbt och effektivt kommer oerhört många att bli sjuka samtidigt. Det är det som gör att covid-19 fortfarande är samhällsfarligt.

– Vi har fortfarande toppen framför oss, det kommer att bli värre. Det kan slå mot energiförsörjning, sophämtning, kollektivtrafik, förskolor och sjukvård i och med att så många blir sjuka och behöver vara hemma. Det viktigaste just nu är att vaccinera sig och stanna hemma vid minsta symtom.

Vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin beskrev läget i sjukvården, där vårdplatssituationen är mycket ansträngd och påverkas av en stor frånvaro av personal beroende på sjukdom och vård av barn.

– Vi har fantastiska medarbetare och chefer som skapar förutsättningar för att klara vården. Och alla kan känna sig trygga med att söka vård om man behöver det. Men vård som kan vänta måste tyvärr återigen i hög utsträckning ställas på kö.

– Jag vill påminna om att det är ett flertal ovaccinerade och ofullständigt vaccinerade som behöver sjukhusvård för covid-19. För att minska smittspridning, svår sjukdom och ytterligare belastning på vården – följ gällande restriktioner, ta ditt ansvar och vaccinera dig, även med dos 3.

Region Östergötlands vaccinationssamordnare Kerstin Jonsson avslutade pressträffen med att redovisa statistik över vaccinationerna för alla över 18 år. I dagsläget har 87 procent tagit den första dosen, 86,2 procent har tagit två doser och 40,9 procent har också tagit den tredje dosen.

– Östergötland ligger bra till i ett nationellt perspektiv, över riksgenomsnittet. Men det finns en bit kvar upp till 100 procent och det behöver vi kämpa med nu. När intervallet ändrades igår, från sex till fem månader för den tredje dosen, skickade vi ut erbjudande om dos tre till 55 000 invånare. Vi fick ett snabbt gensvar och nu har vi ökat på antalet lediga tider igen.

– Så min vädjan till alla är att se till att fylla de lediga tider som finns just nu. Den tredje dosen förstärker skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Vaccinera dig för din egen skull, för de äldre och sjukas skull och för att vi ska kunna återgå till ett liv utan restriktioner.

Textansvarig