Region Östergötland

Vaccinationer planeras starta i januari

Bilden visar Rickard Lundin, Magnus Roberg, Ninnie Borendal Wodlin och Kaisa Karro.

[2020-12-16]

Region Östergötland planerar att starta vaccineringen mot covid-19 den 4 januari nästa år, men är redo att börja tidigare om vaccinet kan levereras snabbare. Det meddelade regionen vid en digital pressträff i dag.

Antalet inneliggande patienter på sjukhus med covid-19 har under de senaste veckorna varit omkring 100, varav ett 20-tal i intensivvård.

– Under den senaste veckan har vi sett en tendens till en sakta ökning. Ungefär var femte prov som tas är också positivt så smittspridningen fortsätter. Luftvägsvirus sprids väldigt lätt på vinterhalvåret och att vi tenderar att samla oss inomhus är också en faktor som försvårar, sa biträdande smittskyddsläkare Magnus Roberg under pressträffen.

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) tryckte på vikten av att fortsätta följa de allmänna nationella råden:
– Det gäller mig, det gäller dig och alla andra. Den bästa julklapp vi kan ge varandra är att vi faktiskt följer de här råden för att tillsammans minska smittspridningen.

Högt tryck på vården
Trycket på sjukvården är högt, framförallt inom intensivvård, intermediärvård och övrig pandemivård.

– Vi har koll på läget, följer våra pandemiplaner och vi ökar antalet vårdplatser utifrån behovet. I nuläget fokuserar vi framförallt på akut vård och vård som inte kan anstå. Vi får tyvärr påverkan på den planerade vård som kan anstå, vi kan inte utföra den fullt ut, sa vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

Universitetssjukhuset i Linköping har ett mycket ansträngt vårdplatsläge och är i förstärkningsläge sedan i tisdags.

– Det är för att skapa utökat handlingsutrymme och kunna möta pandemin. Vi har förstärkt bemanningsfunktioner för att kunna omfördela personal. Vi också har en god samverkan med Linköpings universitet, Capio i Motala, hela Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt, sa Ninnie Borendal Wodlin.

Vaccinationer i januari
Region Östergötland har nu fastställt en vaccinationsplan för hur vaccineringen mot covid- 19 ska genomföras. Vaccinationerna planeras starta den 4 januari.

– Vi är beredda att starta tidigare om vaccinet anländer i december, sa Rickard Lundin, regional sjukvårdsledning.

Målet är att alla invånare från 18 år och uppåt ska erbjudas vaccin under det första halvåret 2021. Vaccinet ges i den takt det kommer till regionen och äldre personer på särskilda boenden vaccineras först.
Provtagningen i regionen har under den senaste tiden utökats stegvis till olika åldrar. Från och med nästa vecka kommer personer över 18 år med symtom att kunna provtas.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen