Region Östergötland

Vaccin till alla i åldern 12 till 15 år

En ung person i munskydd vaccineras..

[2021-10-04]

Från och med 11 oktober erbjuder Region Östergötland alla ungdomar i åldern 12 till 15 år vaccination mot covid-19. För vaccinering krävs att vårdnadshavarna ger sitt samtycke. I dag, tisdag, skickas erbjudandet och landar i brevlådan om några dagar.

Inom Region Östergötland används mRNA-vaccinet Comirnaty från Pfizer-Biontech för ungdomar från 12 år och uppåt. Vaccinet är godkänt av den Europeiska läkemedelsmyndigheten. I takt med att nästan 20 miljoner unga i Norden, inom EU och i övriga världen har vaccinerats med Comirnaty, eller mRNA-vaccinet Spikevax från Moderna, så har också kunskapen om deras nytta ökat. Båda ger ett bra skydd mot svår sjukdom.

– Vaccinering är vårt bästa redskap för att mota bort covid-19. Risken för att bli allvarligt sjuk ökar med stigande ålder, men även unga kan drabbas. Genom vaccinering från 12 år och uppåt så minskar vi den risken, och dessutom risken för att barnen smittar äldre personer i sin omgivning, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland.

Skickar själva ut information

Vaccinering sker på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på skolor och vårdcentraler. De skolor som är aktuella skickar själva ut information om detta till vårdnadshavarna. De vårdcentraler som kan ge vaccin anges vid digital bokning via 1177.se.

Vårdcentralerna tar emot telefonbokningar enbart för de vaccinationsbesök som kräver speciella förberedelser, exempelvis om ett barn saknar fullständigt personnummer, eller tidigare har haft en mycket kraftig allergisk reaktion mot något ämne och behövt sjukhusvård.

Vårdnadshavare måste samtycka

Den här gången skickar Region Östergötland vaccinationserbjudandet med vanlig post, inte digitalt, eftersom alla inte har möjlighet att skriva ut samtyckesblanketten som behöver tas med till vaccinationen.

Samtycke till vaccinering måste ges av barnets vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ska skriva på i de fall vårdnaden är gemensam. Barnet ska ha fyllt 12 år när vaccinet ges.

Textansvarig: Gustav Borg