Region Östergötland

Uttalande från regionstyrelsen med anledning av läget i Ukraina

[2022-03-03]

Regionstyrelsen gör ett gemensamt uttalande med anledning av läget i Ukraina. "Det är av yttersta vikt att vi gör allt i vår makt för att bistå med det vi kan till Ukraina, på alla nivåer – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt", skriver företrädare för samtliga partier i Region Östergötland.

"Vi, samtliga partier i regionstyrelsen för Östergötland, ser med stor oro och bestörtning på utvecklingen av den humanitära katastrofen som utspelar sig i Ukraina. Förra veckan inleddes ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia. Den ryska regimen initierar en invasion av europeiskt land och hotar en regering demokratisk vald av det ukrainska folket. Invasionen av Ukraina är oprovocerad och oförsvarlig. Den hotar internationell fred och säkerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Ansvaret för detta faller helt på den ryska politiska ledningen, vilka är ensamt ansvariga för detta mänskliga lidande. Nu är det viktigt att stå enade, det är av stor vikt att den ryska ledningens agerande möts med ett enigt och robust svar i solidaritet med Ukraina och den ukrainska befolkningen.

Det är av yttersta vikt att vi gör allt i vår makt för att bistå med det vi kan till Ukraina, på alla nivåer – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Varje förfrågan kommer att analyseras och Region Östergötland är beredd att stötta där så är möjligt. Region Östergötland har ökat sin beredskap och etablerat en särskild organisation som arbetar för att kartlägga och möta behov och utmaningar som kriget i Ukraina kan medföra för vår verksamhet. Det handlar bland annat om att förbereda för flyktingströmmar, se över materialförsörjning, IT-säkerhet och möta eventuell informationspåverkan.

Region Östergötland ingår i en regional samverkan med Länsstyrelsen, kommunerna och andra aktörer och det pågår även nationell samordning. Region Östergötland får uppdrag av nationella myndigheter att bistå i arbetet. Socialstyrelsen önskar en lägesbild med inventering av material och läkemedel som kan avvaras utan att påverka den egna redundansen. Det är upp till landet Sverige att stötta landet Ukraina, Region Östergötland ska naturligtvis medverka i sådana nationella uppdrag.
Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att bistå Ukraina i denna humanitära katastrof."

Uttalandet är undertecknat av representanter för samtliga partier i regionfullmäktige.

Textansvarig