Region Östergötland

Utökade medel för förbättrad tillgänglighet

[2020-09-29]

Många östgötar har till följd av pandemin fått sin planerade vård uppskjuten när många verksamheter inom hälso- och sjukvården tvingades att ställa om och prioritera pandemivård och akutvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade därför idag att avsätta 10 miljoner kronor som engångsmedel för att förbättra tillgängligheten.

Bilden visar ett operationsteam som arbetar runt en patient i en sal.

När resurserna riktats om har följden blivit att en del patienter inte kunnat få sin vård på samma sätt som de under mer normala förutsättningar skulle ha fått. Vidare har många patienter, framför allt äldre, också ändrat sina sökmönster, vilket troligtvis inom vissa områden kommer att resultera i mer sökande under hösten.

– Tillgängligheten har under en längre tid varit en av våra största utmaningar och pandemin har inte gjort situationen lättare för vården. Vi tillför nu verksamheten mer pengar för att fler ska kunna få sin operation eller behandling snabbare, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Hälso- och sjukvården arbetar nu aktivt med att förbättra tillgängligheten till både nybesök och behandling. Bland annat är de interna processerna med regionövergripande operationsplanering, digitalisering och nya arbetssätt i stort fokus. Därtill blir de utökade resurserna viktiga för att förbättra vårdens tillgänglighet.

– I detta extraordinära läge vi befinner oss i, är det otroligt viktigt att ta vara på varje möjlighet för att beta av den framskjutna vården. Både hjälp från externa leverantörer och extra insatser av våra egna verksamheter kommer behövas för att förbättra tillgängligheten, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Den temporära ersättningen ryms inom hälso- och sjukvårdsnämndens budget.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88, 070-293 13 34