Region Östergötland

US listas bland världens bästa sjukhus

[2022-03-04]

Universitetssjukhuset i Linköping (US) rankas som ett av de 250 bästa sjukhusen i världen. Detta enligt en sammanställning som tidskriften Newsweek har gjort. ”Det är mycket glädjande”, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

En av ingångarna till Universitetssjukhuset i Linköping.

Tidningen Newsweek har för fjärde året listat världens bästa sjukhus. Rankningen omfattar över 2 200 sjukhus i 27 länder. De 150 främsta sjukhusen på listan är individuellt placerade medan sjukhusen på plats 151 till 250 inte har någon inbördes rankning. Det är i gruppen med sjukhus på plats 151 till 250 som Universitetssjukhuset i Linköping (US) placerar sig.

– Totalt har de jämfört över 2 000 sjukhus i världen och US i Linköping placerar sig bland de 250 främsta av dem. Det är mycket glädjande och vi är förstås stolta över att vi har en vård som står sig så bra ur ett internationellt perspektiv, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland.

Goda medicinska resultat
Sjukhusen rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården.

– Vi har goda medicinska resultat över tid och vi vet också att vi har en mycket hög kompetens på omvårdnadssidan, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Bland de svenska sjukhusen på listan placerar sig US på fjärde plats. Bästa svenska sjukhus är Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på åttonde plats. Akademiska sjukhuset i Uppsala placerar sig på plats 51 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg på plats 131.

– Newsweeks sammanställning visar överlag att svensk och skandinavisk vård placerar sig bra internationellt sett och det är också glädjande, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten