Region Östergötland

Upphandling av vuxenpsykiatri klar

Bilden visar en kvinna som pratar med en person som skriver i ett block.

[2020-12-09]

Region Östergötland tecknar avtal med Psykiatripartners i Östergötland om vuxenpsykiatrisk öppenvård i Linköping och Norrköping.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde om leverantörer i upphandlingen av vuxenpsykiatrisk öppenvård. Avtal kommer att tecknas med Psykiatripartners i Östergötland AB, med en mottagning i Norrköping och en i Linköping.
Avtalet träder i kraft den 1 juni 2021 och gäller till och med den 31 maj 2025.

– Med en upphandling skapar vi bättre förutsättningar för en mer jämlik vård, riktar resurserna till patienter med störst behov och ger vuxenpsykiatrin stabila planeringsförutsättningar, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Det nya avtalet kommer att ersätta vårdvalet, som har funnits sedan 2016.

Upphandling av rehabilitering
Nämnden beslutade också att godkänna en kravspecifikation för upphandling av rehabiliteringsverksamhet, då det nuvarande avtalet löper ut den 30 september 2021. Verksamhetens inriktning är både rörelseorganens sjukdomar och lätt till medelsvår psykisk ohälsa.
Fokus i det kommande avtalet är att ge patienterna tillgång till en jämlik rehabilitering över länet och att utveckla samverkan mellan privata leverantörer och regionens rehabiliteringsverksamhet.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen