Region Östergötland

Upphandling av samtalsbehandling klar

Bilden visar en kvinna som pratar med en person som skriver i ett block.

[2021-02-04]

Region Östergötland tecknar avtal med tolv leverantörer om vuxenpsykiatrisk samtalsbehandling i hela länet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde om leverantörer i upphandlingen av specialistpsykiatrisk samtalsbehandling. Syftet är att öka tillgången till evidensbaserad samtalsbehandling för ångest och depression i hela länet, även på mindre orter. Avtal kommer att tecknas med 12 olika leverantörer som tillsammans erbjuder 34 samtalsbehandlare. Leverantörerna är: Alstra psykologbyrå handelsbolag, Capio hjärnhälsan AB, Erik Peters psykologtjänst AB, Grundström psykoterapi & handledning AB, HamnNyckeln AB, Liljethörn & Partner AB, Nikban psykoterapi AB, Optify consulting AB, Psykiatripartners i Östergötland AB, Psykologresurs Linköping AB, S:t Lukas i Östergötland och Tenda psykoterapi & konsult AB.

Mer Nära vård
– Ambitionen med upphandlingen är att skapa ett större utbud av samtalsbehandlare i hela länet och på så vis ge ökad valfrihet för patienterna och också ställa om till mer Nära vård, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Avtalet träder i kraft den 1 december 2021 och gäller under fyra år. Det kommer att ersätta vårdvalet, som har funnits sedan 2016.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen