Region Östergötland

Upphandling av ambulanssjukvård startar

[2021-06-11]

Region Östergötland startar nu en ny upphandling av ambulanssjukvård inför att det nuvarande avtalet löper ut.

Bild ambulanspersonal i arbete.

Ambulanssjukvården i Östergötland drivs sedan många år i upphandlad regi. Det nuvarande avtalet med Falck Ambulans AB och PreMedic Östergötland AB löper ut 31 januari 2023. Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden nu beslutat att godkänna kravspecifikationen och inleda en ny upphandling.

Snabbast insatstider

– Vi har en mycket välfungerande ambulanssjukvård i länet som bedrivs i nära samverkan mellan regionen och ambulansentreprenörerna. Uppföljningar visar bland annat att den östgötska ambulanssjukvården har landets snabbaste insatstider och högst överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det känns naturligt att behålla och fortsätta utveckla den här driftsformen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).
Den nya kravspecifikationen innehåller några förändringar. Den slår bland annat fast att det ska vara två entreprenörer som delar på uppdraget och de ekonomiska kraven på företag som vill delta skärps för att minska sårbarheter. Fast dimensionering införs, vilket innebär att regionen bestämmer var och när ambulanserna ska vara i tjänst. Även kraven på arbetsmiljö och på ambulanspersonalens kompetens skärps.

Bariatrisk ambulans

En annan nyhet i kravspecifikationen är att det ska finnas tillgång till en så kallad bariatrisk ambulans. Det är en större ambulans anpassad för vård av mycket tunga patienter.

Det nya avtalet kommer också att ta höjd för att ambulanssjukvården kan utföra uppgifter kopplade till Nära vård som traditionellt inte ingår i uppdraget.
Anbudstiden går ut den 11 juli och enligt planen ska HSN fatta beslut om tilldelning den 24 augusti.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen