Region Östergötland

Uppföljning del av vaccinationsarbetet

En sjuksköterska håller upp en legitimationshandling framför en kvinna. Båda bär munskydd.

[2022-02-21]

För att kunna erbjuda enkel vaccination till så många som möjligt har Region Östergötland följt upp varför en del inbokade vaccinationstider inte utnyttjas. ”Vaccinering är fortsatt viktigt, och vi ville få en bättre bild av varför vissa bokar om, bokar av, eller helt enkelt uteblir från sin tid. Vårt mål är att underlätta så mycket som möjligt för östgötarna”, säger Kerstin Jonsson, vaccinsamordnare i Region Östergötland.

Omkring 100 samtal har den senaste tiden genomförts till personer runtom i länet som inte kommit till sin inbokade vaccination. Alla är över 18 år och har först bokat tid men sedan valt att avboka, eller helt enkelt inte dykt upp. Ibland efter flera ombokningar.

– Det här är ett led i vårt arbete med att försöka vara så tillgängliga som möjligt, så att den som vill vaccinera sig ska kunna göra det enkelt. Vi ville få reda på om det är något vi kan förbättra, när det gäller till exempel tillgänglighet, och hur vi i så fall gör det bäst, säger Kerstin Jonsson.

Över hälften, cirka 60 personer, hade uteblivit, eller bokat om, på grund av att de var sjuka i covid-19.

– Eftersom vi såg att antalet avbokningar steg när smittan ökade i länet så antog vi att det fanns ett samband. Det visade sig också stämma, säger Kerstin Jonsson.

Svårighet att hitta en passande tid, rädsla för sprutor, tveksamhet till att vaccinera sig eller att det helt enkelt inte har blivit av, är några av förklaringarna som de uppringda ger till att vaccineringen i slutänden inte genomförts.

Under samtalen bokade också 5 personer in sig för att ta dos 1, och 2 personer bokade sig för dos 3.

– Att vaccinera sig är fortsatt väldigt viktigt, pandemin är inte över än, samtidigt handlar det ju om ett personligt beslut som var och en måste ta. Det har vi givetvis tagit hänsyn till när vi ringt upp. Samtidigt är det glädjande att se våra samtal har lett till att ytterligare några personer bokat sin sig för vaccination. Det är det bästa skyddet både för dem, och för personer i deras närhet, säger Kerstin Jonsson.

– Det är också viktigt att vaccinera sig även om man haft covid-19. Vaccinet ger ett mer stabilt och pålitligt skydd än enbart genomgången sjukdom. Vaccinationen kan ske så fort man känner sig frisk.

Blir det några förändringar i vaccinationsarbetet nu?

– Utifrån samtalen så är min bild att vi i det stora hela jobbar på rätt sätt. Det gäller att vi är så flexibla som möjligt, och fortsätter att erbjuda vaccinationstider på både kväller, helger och via drop in. Allt för att vi ska kunna nå så många som möjligt, och ge dem ett gott skydd mot sjukdomen.

Text: kommunikationsenheten