Region Östergötland

Unikt stöd till barn fyller 20 år

Bilden visar Katarina Zetterström och Lena Liedholm som arbetar i barntraumateamet.

[2020-11-02]

De har gett stöd till cirka 2 000 barn och ungdomar. Ofta är det stöd när en nära anhörig plötsligt dör. Nu fyller barntraumateamet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping 20 år.

Bilden visar Lars Widén.

De kan bli kontaktade av en familj eller av vården när en anhörig till ett barn - oftast en förälder - plötsligt dör i sjukdom, självmord, olycka eller mord. Då ger teamet, Katarina Zetterström (kurator och psykoterapeut) eller Lena Liedholm (psykolog) omedelbart stöd. Det kan ske i familjens hem, i skolan, på akutkliniken, på intensivvårdsavdelningen eller i barntraumateamets lokaler.

– Det är bara Region Östergötland som än så länge erbjuder både akut och långtidsuppföljande stöd. Vi finns för hela familjen, men barnet är i fokus, förklarar Lena Liedholm.

– Initiativet till barntraumateamet togs eftersom det inte fanns tillräcklig hjälp för barn vid svåra händelser och verksamheten har sett likadan ut i alla 20 år. Det blev rätt från början, säger Lars Widén, socionom och psykoterapeut som arbetade i teamet från starten till 2018.

Vara lyhörd
Barntraumateamets hjälp varierar mycket. När en vuxen drabbats av en allvarlig sjukdom finns mer tid för att planera stödet med familjen.

– Vi måste vara lyhörda. När det är akut handlar det generellt om att ge praktisk hjälp i ett kaos, som att strukturera dagen. Vi kan hjälpa en förälder med hur de ska berätta för barnet, informera om att man kan reagera på olika sätt eller prata med barnets skola, exemplifierar Katarina Zetterström.

"Är betydelsefullt"
En del vill träffas en gång, andra många gånger och ibland tar någon kontakt efter flera år. Vid ett plötsligt dödsfall är träffarna ofta täta de första dagarna. Det är vanligt med stöd vid barnets avsked av en förälder och med rådgivning inför en begravning.

– Det omedelbara stödet minskar risken för att barn och ungdomar som varit med om ett trauma ska fara illa på längre sikt, säger Lena Liedholm.

Att arbeta i barntraumateamet innebär att möta sådant som är tungt. Det vägs upp av att se att det går bra för de allra flesta familjerna:

– Det är en speciell känsla när personer jag har träffat under åren har sökt upp mig när de själva har blivit föräldrar och berättat att det blev bra. Då känner man att jobbet är betydelsefullt, säger Lars Widén.


Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

Mer om barntraumateamet
* Startades år 2000, fyllde 20 år den 1 november.
* Tillhör barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
* Ger omedelbart stöd till barn och ungdomar när en anhörig plötsligt dör. Ger stöd när en vuxen i familjen får en allvarlig sjukdom eller när barn drabbas av andra trauman, till exempel hittar en död person. Ger råd till bland annat vård, socialtjänst och skola.
* Haft kontakt med cirka 2 000 barn och ungdomar upp till 18 år.
* Sedan 2015 finns barntraumateam även i Linköping och Motala.