Region Östergötland

Undersöker rehabiliteringsbehov efter covid-19

Bilden visar en sjukgymnast som visar en patient armrörelser i en träningslokal.

[2020-05-19]

Hur mår patienter som vårdats på sjukhus för covid-19 en tid efter utskrivningen? Det ska forskare från rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping kartlägga. Resultaten ger en bild av rehabiliteringsbehovet och blir ett underlag för rekommendationer till vården.

Runt 500 personer har hittills skrivits ut från sjukhusvård för covid-19, från Region Östergötlands vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar. En del av dem har vårdats i respirator, och det är känt att det kan ta lång tid att återhämta sig. Flertalet sjukhusvårdade har haft feber och andningspåverkan och det är ganska okänt hur den långsiktiga påverkan ser ut av den nya virussjukdomen covid-19.

– Vi hör att många utskrivna patienter kan uppleva kvarstående besvär som gör att det blir svårt att fungera som vanligt hemma. Vi tror att många behöver rehabilitering i vården efteråt, men det finns få studier på förekomsten av funktionsnedsättningar efter covid-19 och vi har inte hela bilden, säger Kersti Samuelsson, arbetsterapeut och docent.

"Samtalen är oerhört viktiga"
Forskargruppen består av Kersti Samuelsson, Richard Levi, överläkare och adjungerad professor, Ulrika Birberg – Tornberg, psykolog, medicine doktor och Anestis Divanoglou, fysioterapeut och medicine doktor. De fyra forskarna bedriver och handleder klinisk forskning med koppling till patienter med neurologiska funktionsnedsättningar. På Rehabiliteringsmedicinska kliniken rehabiliteras nu även patienter med covid-19.

– Vi ska kontakta utskrivna patienterna för att ta reda på förekomst av kvarstående besvär och behov av rehabilitering. Samtalen är oerhört viktiga som underlag och kommer att kompletteras med journalstudier och i vissa fall kliniska undersökningar, säger Kersti Samuelsson.

Många patienter som drabbas allvarligt av covid-19 får en kraftig immunologisk reaktion som gör dem allvarligt sjuka efter någon vecka. Reaktionen kan skada kroppens organ, och också hjärnan kan ta skada. Muskelsvaghet, trötthet, sväljproblem och kognitiv påverkan med till exempel nedsatt minne och/eller koncentration är problem som vården hör att patienter kan ha kvar efter utskrivning.

– Vissa patienter visar tecken på nedsatt kognitiv funktion vilket kan uppmärksammas först när de ska återgå till sin vardag och sitt arbete då kraven ökar på att exempelvis göra flera saker samtidigt. Det tar tid att återhämta sig efter intensivvård och respiratorvård, men neurologiska restsymtom verkar också kunna uppstå efter mindre akuta förlopp av covid-19, säger Richard Levi, överläkare och adjungerad professor.

Vanligt efter andra sjukdomar
De rapporterade neurologiska funktionsnedsättningarna är vanliga efter andra sjukdomar, som infektionssjukdomar och stroke. Skadorna kan vara övergående eller kroniska, men funktionen går ofta att påverka genom rehabilitering.

– Det finns bra behandlingar som vi redan använder på rehabiliteringsmedicinska kliniken. Till exempel ser vi goda resultat av att arbeta i interprofessionella team, där olika professioner samarbetar om rehabiliteringen. Nu vill få bekräftat om samma metoder kan användas för patienter efter covid-19, säger Anestis Divanoglou, fysioterapeut och medicine doktor.

Den väntade ökningen av patienter gör att rehabilitering kommer att behöva erbjudas både i specialistvården och i närsjukvården. Kartläggningen ska leda till att vetenskapligt belagda rekommendationer för omhändertagande kan tas fram.

Bilden i topp: Rehabiliteringsverksamhet i Region Östergötland (arkivbild).
Foto: Katja Kircher

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Projektet "Need for neurological rehabilitation after covid-19 infection" är ett av tio forskningsprojekt om covid-19 som har fått extra ALF-medel av Region Östergötland och Linköpings universitet. Studien ska göras under den pågående pandemin och resultaten kommer att användas till att ta fram behandlingsrekommendationer för rehabilitering av covid-19-patienter.