Region Östergötland

”Tveka inte att söka akut”

Bilden visar akutmottagningnen på Vrinnevisjukhuset.

[2020-04-14]

Färre patienter än vanligt har sökt till akutmottagningarna sedan smittspridningen med covid-19 tog fart i samhället. ”Vi finns här som vanligt – tveka inte att söka akut vård när du behöver”, säger Erik Müssener, verksamhetschef vid akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Om det är oro för att belasta vården eller för att minska risken för att själva bli smittade med covid-19 som har fått östgötarna att avhålla sig från att söka akut vet inte Erik Müssener.

– I båda fallen är det viktigt att inte tveka att uppsöka akutmottagningarna om man är i behov av akut medicinsk hjälp. Vi finns här och har samma ansvar som annars, men hoppas på förståelse för att våra rutiner och arbetssätt har ändrats i den utmaning som covid-19 innebär, säger Erik Müssener.

Tas emot i sluss
Alla tre akutsjukhusen i Östergötland försöker separera flödena mellan patienter som kan ha covid-19 och andra patienter. Syftet är att försöka minska smittspridningen mellan patienter, men även personal på bästa möjliga sätt. På akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset tas patienter med infektionssymtom emot i en sluten sluss. De bedöms av en sjuksköterska bakom en glasruta och samtalet förs via mikrofon och högtalarsystem. På gården utanför finns baracker uppställda för att kunna ta emot ett ökat antal sjuka patienter i covid-19 om det kommer att behövas.

– Arbetssätten förändras utefter hur smittspridningen i samhället utvecklar sig och vi försöker hela tiden ligga steget före i hur vi planerar för att ta säkert hand om alla patienter, säger Erik Müssener.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Till akutmottagningen ska du bara vända dig vid allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Den är öppen dygnet runt. Vid akuta, livshotande tillstånd, ring 112.