Region Östergötland

Två verksamheter delar på miljöpris

Therese Milton, Mona-Lisa Runqvist och Tina Fastesson från fysiologiska kliniken, samt Monica Minja från avdelning 13 GAVA, tillsammans med regionråd Agneta Niklasson (MP) och Emma Lewau, regionens hållbarhetschef.

[2022-03-02]

Avdelning 13 GAVA på Lasarettet i Motala och fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping tilldelas Region Östergötlands miljöpris 2021. De får det för sitt målmedvetna och strukturerade arbete med många mindre miljöinsatser som sammantaget gör skillnad.

– Det är roligt att regionens miljöpris delas mellan två kliniker som med engagemang och uthållighet har skapat nya rutiner som fungerar i vardagen. Klinikernas medarbetare gör tillsammans ytterligare förändringar som är hållbara ur ett miljöperspektiv, de är två värdiga vinnare av årets miljöpris, säger regionråd Agneta Niklasson (MP).

Både fysiologiska kliniken i Linköping och avdelning 13 GAVA (geriatrisk akutvårdsavdelning) i Motala har under det gångna året fokuserat på de förändringar som kan göras i det lilla för att verksamhetens miljöpåverkan ska minska. Vid sidan av konkreta åtgärder, som utökad källsortering, så handlar det också om att öka medvetenheten om vad som kan göras i det dagliga arbetet, och att fortsatt hålla miljödiskussionen levande.

Handlar second hand

Avdelning 13 GAVA sorterar och återvinner material från både läkemedelsrum, patientkök och personalkök. Porslin, glas, bestick och handdukar har köpts in second hand för att minska avdelningens miljöbelastning, och med hjälp av en batteritestare kan man förlänga livslängden på överblivna batterier.

Genom källsortering har fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset under året halverat sin mängd sopor och ökat mängden material för återvinning i både personal- och undersökningsrum. Man har också placerat ut återvinningskärl för plastmuggar i väntrummen, bytt plastskålar mot metallskålar som kan steriliseras, och initierat en översyn av belysningen för att den inte ska dra onödigt mycket ström.

Goda exempel

Region Östergötlands miljöpris delades ut vid regionstyrelsens sammanträde i dag, onsdag. I motiveringen anges att de båda verksamheterna tilldelas priset "för sitt målmedvetna och strukturerade arbete för en bättre miljö under pandemiåret 2021. Trots pressade omständigheter har dessa vårdverksamheter lyckats öka kunskapen och engagemanget i arbetsgruppen, vilket har lett till en rad konkreta miljöförbättringar".

Region Östergötlands interna miljöpris har delats ut sedan 2007, och ges till verksamheter som utmärkt sig genom att vara goda exempel inom miljöområdet. Prissumman är på 75 000 kronor. Den delas nu mellan avdelning 13 GAVA och fysiologiska kliniken.

Text: Kommunikationsenheten