Region Östergötland

Två fall av brittisk virusvariant upptäckta i Östergötland

[2020-12-30]

Två fall av den variant av coronaviruset som spridits i Storbritannien har upptäckts i Östergötland. Det handlar om personer som vistats i Storbritannien.

Region Östergötland fick på onsdagseftermiddagen besked att Folkhälsomyndigheten vid analyser av prover upptäckt fyra fall av den variant av covid-19 som spridits i Storbritannien. Två av dessa handlar om personer som vistas i Östergötland. Det handlar om två av varandra oberoende personer som rest till Sverige från Storbritannien.

Personerna har kontaktats och isolerats och smittspårning har skett.
– Vi har räknat med att den här varianten av viruset skulle dyka upp även i Sverige och i vårt län. Vi hoppas att vi med de åtgärder som vidtagits har brutit smittkedjorna för dessa båda fall, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

I flera regioner

Den nya varianten av covid-19-viruset, kallad VOC202012/01, har funnits i Storbritannien sedan i september. Varianten tros ha en ökad spridningsförmåga jämfört med andra varianter, men analyser av dess egenskaper pågår fortfarande.

De nya fallen i Sverige har upptäckts i flera olika regioner. För att fånga upp fler eventuella fall kommer Folkhälsomyndigheten att fortsätta och intensifiera arbetet med de utökade provanalyserna.

Sedan tidigare uppmanar Folkhälsomyndigheten alla inresande som har vistats i Storbritannien från den 12 december att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Textansvarig: Bodil Knuthammar