Region Östergötland

Totalt 17 fall av coronasmitta hittills i länet

[2020-03-13]

Region Östergötland har under natten fått provsvar som visar ytterligare sex fall av coronasmitta i länet. Två av de smittade vårdas på sjukhus.

I och med de senaste positiva provsvaren är antalet bekräftade coronasmittade i länet nu uppe i 17 personer. Två av dem vårdas i isoleringsvård på sjukhus, en på Universitetssjukhuset och en på Vrinnevisjukhuset. De övriga är isolerade i hemmet och smittspårning pågår. I övrigt kan Region Östergötland inte ge mer detaljerad information om de smittade i nuläget.

– Att vi skulle få fler positiva provsvar är en väntad utveckling. Nu vidtar vi de åtgärder som är möjliga för att bromsa smittspridningen så att vi inte får en stor ansamling av coronasmittade personer som behöver sjukhusvård samtidigt, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Region Östergötland analyserar sedan igår coronaproverna i egen regi. Information om nya positiva provsvar kommer att lämnas en gång dagligen.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88