Region Östergötland

Toppresultat för Capio Motala i kvalitetsregister

[2021-04-23]

Capio Specialistvård vid Lasarettet i Motala är bäst i Sverige enligt Svenskt perioperativt registers (SPOR) kvalitetsindex 2020. Verksamheten får höga poäng för flera områden som beskriver medicinsk kvalitet.

 Bilden visar Helén Bergvich.Bilden visar en medarbetare på operationsenheten som har arbetskläder och munskydd på sig.

– Vi är stolta och glada. Det här är ett kvitto på att vi håller en god kvalitet även under de särskilda förhållanden vi har haft under pandemin, säger Helén Bergvich.

Hon är verksamhetschef för Capio Specialistvård Motala som ansvarar för verksamheten inom ortopedi, kirurgi, anestesi- och operationstjänster vid Lasarettet i Motala.

Den information och data som finns i den perioperativa vården (den vård patienten får från inläggning för en operation till utskrivning) samlas i Svensk perioperativt register (SPOR). Ett kvalitetsindex som baseras på olika parametrar som beskriver medicinsk kvalitet räknas sedan ut. Capio Specialistvård Motalas kvalitetsindex 2020 är bäst bland landets elektiva sjukhus (de som utför planerade operationer). De har särskilt bra resultat inom de områden som rör smärta efter operation, illamående och kräkningar efter operation och följsamhet till den checklista för en säker operation som finns.

Bidragit till pandemivården
– Det är en utmaning att upprätthålla fina resultat, men nu fortsätter vi att vara aktiva i vårt arbete för en högkvalitativ vård med patienten i fokus. Det är medarbetarna som gör de goda resultaten möjliga, säger Helén Bergvich.

– Det är jätteroligt att Capio uppmärksammas för det fina arbete som bedrivs på Lasarettet i Motala. SPORS-utmärkelsen känns extra viktig detta år då pandemin fått så stort utrymme och Capio utöver sitt ordinarie arbete också bidragit till pandemivården både på LiM och US. Att genom utmärkelsen få tillfälle att stanna upp och fokusera på grunduppdraget och kvalitén kopplat till det känns extra roligt, säger Helén Lövborg, centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland.

Syftet med SPOR är att kunna utvärdera och att förbättra operationsvården.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen