Region Östergötland

Toppmodern gammakamera invigd på US

[2020-09-29]

Nordens första gammakamera med den nya generationens teknik finns nu på fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. ”Tekniken ger skonsammare patientundersökningar och bilder som förbättrar diagnostiken inom kardiologi, onkologi, kirurgi och njurmedicin”, säger Magnus Janzon, centrumchef för Hjärtcentrum i Region Östergötland.

Bilden visar Veronica Sanchez och Rezak Zahirovic, biomedinsk analytiker tittar på gammakamerans funktioner med bildskärm, kameraöppning och brits för patient.Bilden visar Magnus Janzon som klipper bandet i dörröppningen in till kameran.

Många medarbetare var på plats när centrumchef Magnus Janzon klippte bandet till gammakameran på fysiologiska kliniken i fredags. Gammakameran, en Veriton SPECT-CT, bygger på halvledarteknik med tolv detektorer som kan röra sig i flera riktningar runt patienten. Universitetssjukhuset i Linköping är ett av nio sjukhus i världen som har den nya modellen.

– Tekniken bygger på en kombination av skiktröntgen med datortomografi och scintigrafi med CZT-teknik, alltså en multimodalitet. Det ger möjligt att komma närmre patienten vid bildtagning vilket resulterar i en förfinad undersökning med ökad känslighet och förbättrad bildkvalitet, säger Kjell Jansson, verksamhetschef för fysiologisk3a kliniken inom Hjärtcentrum.

"Går att se så mycket mer"
Bilderna kan med exakthet visa var en metastas sitter på kroppens insida. Det gör att en operation kan utföras med stor träffsäkerhet. Till exempel får det stor betydelse för cancerkirurgin. Vid nukleärmedicinska undersökningar sprutas ett spårbart, radioaktivt ämne in i kroppen via blodet. Det gör att vävnadens former och funktion kan studeras och avbildas. Avvikande sjukdomsformer, som metastaser och förträngningar, kan upptäckas.

– Det går att se så mycket mer på bilderna än tidigare. Dessutom är undersökningstiderna kortare och med den nya tekniken kan stråldoserna hållas lägre, vilket är skonsammare för patienterna och förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Kjell Jansson.

Betydelse för forskning
Gammakameran väntas generera en ökad aktivitet inom forskning och utveckling inom Hjärtcentrum och fysiologiska kliniken.

– Att vi är ensamma i Norden om att kunna göra dessa undersökningar har en stor betydelse för våra forskningssamarbeten och för oss att bedriva universitetssjukvård. Det underlättar att vi kan bedriva studier med eget bildmaterial här på Hjärtcentrum, säger Magnus Janzon.

Fysiologiska kliniken blir referenscentrum för den nya tekniken, och kommer att visa den för grupper och intressenter.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28