Region Östergötland

Tobaksavvänjning blir avgiftsfri

[2020-12-08]

Tobaksavvänjning kommer att bli avgiftsfri i Region Östergötland. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i dag.

Bilden visar två händer som håller i en avbruten cigarett.

Användandet av tobak har minskat under 2000-talet i Sverige. Östergötland har tidigare haft en hög andel rökare, men ligger nu på samma nivå som genomsnittet för Sverige, 7 procent. I både länet och i landet uppger 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna att de snusar varje dag. Andelen personer som röker dagligen har successivt minskat, men det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Personer med låg utbildning och låg inkomst har i högre utsträckning ohälsosamma levnadsvanor än andra grupper. Det är bakgrunden till att hälso- och sjukvårdsnämnden nu har beslutat att införa avgiftsfri tobaksavvänjning i Region Östergötland.

Mer jämlik vård
– Kostnaden för tobaksavvänjning ska inte vara ett hinder för människor att söka det stödet. Att göra regionens tobaksavvänjning kostnadsfri bidrar till att göra vården mer jämlik, så att fler uppmuntras att sluta röka eller snusa, säger nämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

I dag kostar det 200 kronor per besök att få tobaksavvänjning i Region Östergötland. Intäkterna för patientavgifter är cirka 80 000 kronor per år inom primärvård, slutenvård och tandvård i regionen. Beräkningar visar att hälso- och sjukvårdens kostnader för följdsjukdomar på grund av rökning skulle minska med 24 miljoner kronor om andelen rökare minskar från 7 till 5 procent under en femårsperiod.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen