Region Östergötland

Tio år av skonsam behandling med avancerad teknik

Bilden visar ett laboratorium på Seldingerenheten.

[2020-02-10]

Här har mellan 35 000 och 40 000 patienter med hjärt- och kärlsjukdomar fått hjälp. Avancerad kateterteknik gör ingreppet lindrigare och återhämtningen snabbare. Nu fyller Seldingerenheten på Universitetssjukhuset i Linköping (US) tio år.

Bilden visar överläkaren Magnus Janzon.

– Den absolut största utvecklingen är att vi nu sätter in hjärtklaffar och åtgärdar klaffel på enheten istället för att som tidigare göra öppen hjärtoperation, säger Magnus Janzon, som är docent, överläkare och verksamhetschef för kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) som Seldingerenheten tillhör.

På enheten ges specialistvård för hjärt- och kärlsjukdomar med avancerad kateterteknik. Tekniken innebär att man styr instrument och implantat med hjälp av en kateter som förs in i blodkärl via till exempel ljumsken eller handleden. Det kan handla om att vidga förträngda kranskärl, sätta in hjärtklaffar eller åtgärda rytmrubbningar utan att behöva öppna bröstkorgen.

Mindre smärta
– Det har betytt mycket för våra patienter. Det blir mindre smärta för dem och vårdtiden blir mycket kortare. Många kan i dag åka hem samma dag som de har fått behandling, förut fick de ligga inne flera dagar. Det är en fascinerande utveckling, tycker Magnus Janzon.

När Seldingerenheten, som tar emot patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen, invigdes bestod den av sex laboratorier för ingrepp, operationer och undersökningar. Nu är det åtta laboratorier. 2014 startades ett på Vrinnevisjukhuset i Norrköping för kranskärlsröntgen och ballongvidgning. Året efter öppnades ytterligare ett laboratorium på US för utredning och behandling av hjärtrytmrubbningar.

Unikt arbetssätt
– Det unika med Seldingerenheten är inte tekniken i sig, det är vårt arbetssätt. Här samverkar specialister i kardiologi, kärlkirurgi, fysiologi, hjärtkirurgi, röntgen och anestesi över gränserna så att patienterna inte behöver slussas runt. Vi är väldigt stolta över det, säger Magnus Janzon som också vågar sig på att blicka tio år framåt:

– Då har vi mer än åtta labb, vi gör fler nya åtgärder och ännu fler patienter kan åka hem samma dag. Jag tror också att vi har mer robotstyrning vid kateteringreppen.

Seldingerenheten invigdes den 1 februari 2010 av dåvarande landstingsdirektören Barbro Naroskyin och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (VL). Tioårsjubileet kommer att firas i morgon den 11 februari med mingel, kaffe, tårta och tillbakablickar.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

Om namnet
Seldingerenheten har fått sitt namn efter den banbrytande radiologen Sven-Ivar Seldinger. På 1950-talet utvecklade han en metod för att på ett skonsamt sätt föra in katetrar i blodkärl för att kunna spruta in kontrastvätska.