Region Östergötland

Tinnerbäckshuset fylls med framtidens vård

[2021-01-29]

Nu är den första etappen av Tinnerbäckshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) klar. Vuxenpsykiatrin och delar av barn- och ungdomspsykiatrin är först ut att flytta in i lokaler som är energisnåla och anpassade för framtidens vård.

Bilden visar Marita Ström och Bjarne Olinder utanför Tinnerbäckshuset.Bilden visar tavlor på en vägg.

Tinnerbäckshuset är den tredje och sista etappen i arbetet med att skapa Framtidens US. Huset, som ligger på området ned mot Tinnerbäcken, byggs i två etapper och den första är nu klar. Där flyttar all vuxenpsykiatri som i dag finns på US-området, barn- och ungdomspsykiatrins avdelning 40 liksom forskningsverksamhet som bedrivs inom Linköpings universitet in nästa vecka. Vuxenpsykiatrins öppenvård på Repslagaregatan kommer att flytta in i Tinnerbäckshuset vecka 9.

– Det är så roligt och spännande att det äntligen är dags. Nu får vi funktionella lokaler som är anpassade för vår verksamhet och en miljö som är varm, välkomnande och läkande för våra patienter, säger Marita Ström, verksamhetschef vid psykiatriska kliniken på US.

Inneliggande patienter kommer att ha enkelrum med egen dusch och toalett. Slutenvårdavdelningen kan delas av i olika mindre sektioner för att flexibelt kunna anpassas efter patienternas varierande behov. För att skapa en läkande inomhusmiljö har varma färger och naturmaterial använts och det har satsats på mycket konst som ska ge lugn. Vid huset kommer det att finnas en utomhusgård för både rekreation och träning.

Ökad samverkan
Hela Tinnerbäckhuset ska stå klart 2024. Då samlas även habiliteringen, beroendemottagningen och barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård där.

– Den samverkan vi har i dag kan öka när vi finns nära varandra, säger Marita Ström.

– Det här ligger i linje med det utvecklingsarbete av psykiatrin som pågår för att få en bättre och mer jämlik vård i länet. Samtidigt sker det en snabb utveckling av behandlings- och bemötandemetoder. Det blir lättare att jobba med de här frågorna när många är samlade, säger Bjarne Olinder, centrumchef vid Psykiatricentrum.

Energisnål byggnad
Tinnerbäckshuset är ett passivhus – ett hus med det allra lägsta behovet av köpt el, värme och kyla – och blir en av landets mest energisnåla sjukhusbyggnader.

– Det här är ett av Sveriges största passivhus. Energianvändningen kommer att vara mycket låg, ungefär hälften av Boverkets krav för energiförbrukningen på ett sjukhus.
Det är glädjande att regionen på detta sätt bidrar till ett mer klimatsmart samhälle, säger regionrådet Agneta Niklasson (MP).

– Jag är glad över att vuxenpsykiatrin kan flytta in redan i år. Jag är också stolt över att byggnaden både är klimatanpassad och anpassad efter patienternas behov, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen