Region Östergötland

Tillfälliga regler för färdtjänst och sjukresor

[2020-03-19]

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland inför tillfälliga regler för färdtjänst och sjukresor med anledning av coronaviruset. Framför allt handlar det om att förbeställningstid och trafikdygn kan ändras om det behövs.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden förbereder för att sjukfrånvaron på grund av covid-19 kan bli stor bland förare som kör färdtjänst och sjukresor. Det kommer i så fall påverka resenärernas möjlighet att få sin resa enligt önskad beställning. Det kan framför allt handla om att resor inte kan utföras inom förbeställningstiden som normalt är två timmar. Det kan också handla om att tidsförskjutningar som är längre än 30 minuter måste göras och att trafikdygnet för färdtjänst, som i dag är mellan 6.00 och 01.00 alla dagar, behöver ändras.

Då Östgötatrafiken på grund av coronasituationen kan bli tvungna att prioritera bland resenärer och utifrån tillgång till fordon har trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutat att avsteg får göras från förbeställningstiden. Nämnden har också beslutat att Östgötatrafiken får anpassa tidsförskjutningen för resor med färdtjänst och sjukresor och justera trafikdygnet för färdtjänst.

– I ett läge där vi får allt färre förare på grund av hög sjukfrånvaro behöver vi vara realistiska kring vad vi kan utföra. För att hantera den uppkomna situationen kopplat till coronaviruset behöver vi justera i regelverket kring förbeställningstid och trafikdygn. Beslutet är inte önskvärt men nödvändigt för att kunna prioritera rätt, tillsammans med kommunerna och hälso- och sjukvården. Det här ska gälla tillfälligt tills smittläget i länet och landet har stabiliserats, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Textansvarig: Carolina Häggkvist / Nyhetsredaktionen