Region Östergötland

Tillfällig brist på pneumokockvaccin

[2020-12-08]

Stor efterfrågan på vaccin mot pneumokocker, såväl nationellt som regionalt, har lett till en tillfällig brist inom Region Östergötland. Du som är i riskgrupp och önskar vaccinera dig mot pneumokocker kan göra det från januari och framåt på din vårdcentral.

Den globala efterfrågan på pneumokockvaccinet Pneumovax har ökat kraftigt under covid-19 pandemin då betydelsen av vaccination av äldre hamnat i fokus. Trots att Region Östergötland under våren mer än dubblerade beställningarna av pneumokockvaccin för detta vinterhalvår räcker det inte till och leverantörerna har nu brist i sina lager.

Påfyllning i januari
Vårdcentralerna kommer att få mer pneumokockvaccin i omgångar från januari och framåt.

- Pneumokockvaccination är inte säsongsbunden på samma sätt som influensavaccinationen utan kan tas när som helst under året. Det innebär att personer i riskgrupp som vill vaccinera sig mot pneumokocker kan vänta till januari eller längre fram i vår när vårdcentralerna har fått hem fler doser, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind inom Region Östergötland.

Textansvarig: Hanna Arfvelin, 010-103 24 61

Pneumokocker
Bakterien pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner, som till exempel lunginflammation. Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av en infektion med pneumokocker. De rekommenderas därför vaccin.