Region Östergötland

Teamarbetet i fokus från starten

Bilden visar ett rondmöte på KUA idag

[2021-10-22]

KUA firar 25 år av unik studentpraktik. Verksamheten är fortfarande högaktuell. På Klinisk undervisningsavdelning för studenter lär sig studenterna teamarbetet i praktiken.

En rond på gamla ortopeden. tidigt 2000-tal.Teamarbete på KUA tidigt 2000-tal.

Klinisk undervisningsavdelning för studenter (KUA) på ortopedkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping var unik i världen med sitt arbetssätt när den startade 1996 i samarbete mellan ortopedkliniken och Medicinska fakulteten. Arbetssättet kallas interprofessionell undervisning i klinisk miljö, och utvecklades tidigt i Linköping. KUA har haft studiebesök från bland annat Nepal, Bolivia, Tyskland, England och Mexiko och olika delar av Sverige.

– Teamträningen står i fokus sedan starten och är fortsatt högaktuell i vården. Det är viktigare än någonsin att kunna arbeta i team för att klara komplexa uppdrag inom hälso- och sjukvården, säger Veronica Form, vårdenhetschef på ortopedkliniken.

Sköter vårdplatserna
På KUA finns sex vårdplatser för riktiga patienter, som sköts av studenterna under handledning. Studenterna utbildar sig till sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuteter, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker och kommer till KUA under åtta undervisningsdagar.

– De övar både i sina egna yrkesroller och på de andras. Det kan vara läkaren som kommer med frukostbrickan eller lägger om såret, och logopeden som lägger om såret, säger Judith Mc Kenzie, som har varit handledare i 20 år.

– Vi handledare har ändrat vårt sätt att handleda under åren. Initialt var vi mycket inne på att studenterna själva skulle ta reda på alla svar. Numera har vi större fokus på att visa bra exempel och att de verkligen tar till vara alla kunskaper som teamet tillsammans kan komma fram till.
Studenterna får fundera och diskutera sig fram till lösningar och beslut. Handledarna finns alltid som stöd och vägleder dem under passen.

"Vi lär oss mycket"
Ortopedkliniken har själva utvecklats och försöker följa vissa bra moment från KUA. De arbetar mycket tillsammans i teamet på hela avdelningen.
– Vi lär oss själva mycket av studenterna som ser saker med nya ögon, ställer frågor och vill ha svar. Vi handledare har också jobbat ihop oss med teamövningar och ronder som går smidigt här på kliniken, säger Toffe Lönngren, handledare och undersköterska på ortopedkliniken.

Blev tryggare
Handledarna Håkan Edler och Sigrid Bäckström har själva varit studenter på KUA när de gick sjuksköterskeutbildningen 2017 respektive 2005-06.

– Det var roligt att öva och jag blev mycket tryggare i min roll och med teamet. Något jag lärde mig var att kunna släppa jobbet när jag går hem och veta att andra i teamet tar över vården precis lika bra, säger Sigrid Bäckström.

– Som student tänkte jag att jag skulle göra allt själv. Men jag lärde mig att kollegor tar vid där jag slutar, och att det finns mycket kompetens i andra yrkesroller, säger Håkan Edler.
Det lär han själv ut till studenterna i dag. 

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28