Region Östergötland

”Stress och oro vanligt under en pandemi”

[2020-06-01]

Att känna stress, oro och sorg är vanliga känslor under en kris. Med covid-19-pandemins restriktioner om att hålla avstånd finns också en risk för ökad ensamhet. Vad händer med oss när vi drabbas av en pandemi? Vi ställer frågan till Valborg Jansson, lärare i psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof, i Region Östergötland.

Bilden visar Valborg Jansson

En pandemi är en kris som nu drabbar invånarna kollektivt i samhället.

– Utifrån alla typer av extraordinära situationer vet vi att vi människor i första hand fokuserar på att överleva. I ett senare skede kan vi starkare uppleva känslor av förlust av till exempel hälsa, arbete eller dödsfall bland närstående, säger Valborg Jansson.

Uteblivna aktiviteter
Det kan också vara sociala aktiviteter och känsla av gemenskap som har gått förlorade. Vården tror att det är extra påfrestande för människor som har en psykisk skörhet att få restriktioner som gör att deras vardagliga aktiviteter inte blir av.
– Det ökar risken för isolering och ohälsa. Det är viktigt att de som känner detta hittar sätt att hantera olustkänslorna och inte försöker döva dem med missbruk av droger eller mediciner som ökar den psykiska ohälsan, säger Valborg Jansson.

Ensamheten kan bli ett stort problem efter en tids restriktioner, inte minst för äldre som uppmanas att hålla ett fysiskt avstånd. Valborg Jansson använder hellre begreppet fysisk distansering än social distansering.

– Vi behöver inte distansera oss socialt, utan i stället hitta nya former att umgås under pandemin. Det kan vara att ta promenader tillsammans, ses utomhus där vi kan hålla avstånd, eller prata i telefon och umgås digitalt över till exempel Skype, säger hon.

Upplevs olika
Pandemins påverkan, psykiskt och socialt, kommer nog att upplevas mycket olika beroende på var man befinner sig i den. Faktorer som spelar in är graden av exponering, om man till exempel har blivit sjuk eller har en närstående som blivit sjuk, vilka sociala kontakter som finns och i vilken ålder man är. Det finns personer med en hög grad av exponering och andra som påverkas mycket lite.

– Personer som är 70+ är naturligtvis en grupp där påverkan blir stor då råden till dem har varit att träffa få människor. En del av dem kan uppleva att de inte efterfrågas. Också unga påverkas, som går ut skolan och kanske inte får ett arbete, kan flytta hemifrån eller leva sitt liv som de tänkt sig på grund av pandemin, säger Valborg Jansson.

Känslan av sammanhang och meningsfullhet är en stark drivkraft hos oss människor, visar psykologiforskning. Nu rubbas den för många. En vuxen person som plötsligt blir av med arbetet när företaget måste dra ner kan börja fråga sig hur värdefull man egentligen är och varför man inte längre behövs på jobbet. Sådana tankar kan leda till ångest och nedstämdhet.

Mental återhämtning
Den mentala återhämtningen är också en del av pandemin och här kan vi hjälpa varandra, menar Valborg Jansson. Det kan vara genom att dela tankar, funderingar och rädslor med varandra.
– Du kan ringa en vän eller någon av de telefonlinjer som finns, som vill vara till hjälp. Du kan ta en aktiv paus gällande tankar och fundering krig covid-19, genom att ta fram en "stoppskylt" som ger dig andrum och återhämtning.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Vad du kan göra för att sänka din stressnivå:

Ta hand om dig själv
Fortsätt göra saker du mår bra av, även om det inte känns lika meningsfullt. Se till att behålla rutiner äta, sova och gå upp på morgonen som du brukar. Det är bra att aktivera sig fysiskt. Fokusera på det du kan göra.

Begränsa oron
Dela din oro om det känns bra. Man kan kommunicera på sätt som begränsar smitta, till exempel gå promenader och umgås via e-post, skype, facetime och liknande.

Om din oro tar mycket av din tid, begränsa den till en viss stund en eller ett par gånger per dag och skjut upp oron till den stunden.
Försök att fokusera på vad som händer just nu, vad du tänker, känner och vill göra. I stället för att tänka långt framåt hur allt kommer att bli. Om du känner dig frisk just nu eller inte så sjuk, stanna i det.

Tänk att, bara för att det är jobbigt just nu, kommer det inte alltid att vara så här. Försök att hitta saker att glädjas åt.

Fokusera på något konkret här och nu för att bryta orosspiralen. Du kan fästa blicken på något du ser eller notera något du hör.