Region Östergötland

Strategisk målbild för busstrafiken i Östergötland tas fram

Bilden visar en buss.

[2021-06-03]

Skapa en tydlig roll för busstrafiken i kollektivtrafiksystemet i Östergötland. Det är syftet med den busstrategiska målbild som trafik- och samhällsplaneringsnämnden har beslutat att ta fram.

Busstrategisk målbild 2030 ska förtydliga busslinjetrafikens struktur och roll i trafiksystemet i länet. Detta för att busstrafiken ska kunna utvecklas och för att både interna och externa parter ska ha ett gemensamt mål att arbeta mot tillsammans. I dag beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden att ett förslag till busstrategisk målbild ska tas fram till våren nästa år.

– Vi vill skapa en ännu mer attraktiv och effektiv busstrafik i enlighet med målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beskriver hur kollektivtrafiken i Östergötland ska utvecklas, säger Julie Tran, (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Vara stöd i utveckling
Strategin ska också förtydliga kriterierna för när och var busslinjetrafik kan finnas liksom kunna vara ett underlag för infrastrukturplanering. Tanken är att målbilden ska vara ett stöd i Östgötatrafikens uppdrag att utveckla trafiken tillsammans med kommunerna i länet.
Förslaget till busstrategisk målbild 2030 kommer att tas fram av Östgötatrafiken i samverkan med Region Östergötland och i dialog med länets kommuner. En dialog ska också ske med angränsande regioner och kommuner.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen