Region Östergötland

Stort intresse hos hemtjänsttagare för att boka vaccination

[2021-01-14]

Nu har vaccineringen av nästa grupp startat: de med hemtjänst eller vård och omsorg i hemmet. Sedan vaccinationstiderna släpptes har intresset varit så stort att telefonbokningen inte hunnit med alla samtal. ”I första hand vill vi att alla som har möjlighet bokar tid digitalt”, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning i Region Östergötland.

Bilden visar ett antal doser vaccin som kommit till vården.

Personer med hemtjänst eller vård och omsorg i hemmet får i veckan ett brev från Region Östergötland, som skickas ut via länets kommuner. Brevet innehåller ett erbjudande om vaccination mot covid-19 och information om hur man bokar tid.

Många har valt att snabbt försöka boka tid per telefon, vilket har lett till en överbelastning av det telefonnummer som ska användas. Alternativet att istället boka digitalt har inte använts av lika många.

– Det är positivt att så många vill vaccinera sig. Intresset för att boka tid via telefon är mycket stort. Tyvärr har det lett till svårigheter att komma fram både igår och idag, vilket vi beklagar, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

– Vi rekommenderar alla som har möjlighet att boka tid digitalt, antingen själva eller med hjälp av anhöriga. För dem som inte kan göra det ser vi över hur vi ska kunna öka tillgängligheten per telefon. Tiderna för vaccination är begränsade och utspridda över tid. Alla kan inte boka sig på en gång men alla kommer att få möjlighet att bli vaccinerade, säger Rickard Lundin.

Information i brevet
De tider som nu erbjuds för vaccination mot covid-19 är reserverade för personer med hemtjänst eller vård och omsorg i hemmet. Planen är att alla invånare ska erbjudas vaccination under första halvåret 2021 i den ordning som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

– I det brev som vi skickar ut finns information om hur man går tillväga. Det finns tillgängliga tider och nya tider fylls på kontinuerligt. Alla i den här målgruppen kommer att få möjlighet att vaccinera sig under de kommande veckorna, säger Rickard Lundin.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen