Region Östergötland

Stort intresse för att arbeta på vaccinationsmottagningar

[2021-02-19]

Intresset för att hjälpa till på vaccinationsmottagningarna är stort. Region Östergötland är trygga med att klara bemanningen – men ser gärna att fler personer hjälper till. – Engagemanget är stort. Det är många som vill vara med om det här, en viktig händelse där man vill vara med och bidra, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.

Under våren ska hundratusentals östgötar vaccineras mot covid-19. Vaccinationen ska genomföras i stora vaccinationscentraler i Linköping, Norrköping och Motala, men även på vårdcentraler och i andra lokaler runtom i länet.

Det är i första hand tillgången på vaccin som avgör vaccinationstakten och det är en utmaning att styra bemanningen på bästa sätt.

Det kommer att behövas många människor och vi ser gärna att  fler hjälper till. Men vi är trygga med att vi kommer att klara av uppgiften med det antal vi rekryterat hittills tillsammans med det inflöde vi ser av nya ansökningar, säger Zilla Jonsson.

Bemannar även på vårdcentraler
Intresset för att arbeta kommer till stor del från anställda inom Region Östergötland, men även vårdutbildade personer utanför organisationen har anmält sig. Exempelvis har hemvändare som vill hjälpa till på sin hemort i Östergötland anmält sitt intresse.

–  Vi rekryterar inte enbart till de stora vaccinationscentralerna. Utifrån synsättet jämlik vaccinering jobbar vi för att förstärka bemanningen även på vårdcentralerna för att kunna erbjuda vaccin till alla på lika villkor, säger Zilla Jonsson.

Allt sköts helt digitalt
För att arbeta i de olika rollerna på vaccinationscentralerna, exempelvis som vaccinatör eller värd, behöver man ha en vårdutbildning som sjuksköterska, distriktssköterska, specialistsjuksköterska eller läkare. Regionen tar även in intresseanmälningar från studenter som läser till läkare och sjuksköterskor och som kommit långt in i sina utbildningar.
Utifrån förutsättningarna är hela anställningsprocessen digital. Allt från intervju och referenstagning till utbildning och schemaläggning sker digitalt.

Det är något helt nytt och väldigt spännande att få vara med om. En helt digital process i en nästan helt virtuellt uppbyggd organisation. Förhoppningsvis gör vi det så pedagogiskt det bara går så att de som söker upplever det smidigt. Och skulle det vara någon som behöver hjälp med sin ansökan finns det alltid en support att vända sig till, säger Zilla Jonsson.

Här är länk till intresseanmälan för att arbeta med vaccination mot covid-19

Här finns frågor och svar om arbetet på vaccinationscentral