Region Östergötland

Storsatsning för fler innovationer i vården

[2021-01-18]

Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna ta del av innovationer och ny teknik för att erbjuda patienterna en högkvalitativ och individanpassad vård. East Sweden Medtech är en ny storsatsning som ska koppla ihop hälso- och sjukvård med forskning och näringsliv för att skapa nytta för patienterna.

Bilden visar en mänsklig hand som använder teknik

Satsningen på East Sweden Medtech ligger på närmare 30 miljoner kronor över fem år och bakom står Region Östergötland och Linköpings universitet. Syftet är att driva på arbetet för en jämlik och mer nära vård och bidra till att lösa de utmaningar vården står inför. Det ska ske genom att skapa en central arena för utbyte av idéer mellan hälso- och sjukvård, forskare, innovatörer, entreprenörer och näringsliv. Under måndagen presenterar Anna Fahlgren och Terese Källberg, som är verksamhetsledare för East Sweden Medtech, tillsammans med regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro, satsningen vid regeringens life science-konferens.

"Skapar stora möjligheter"
- Ny teknik och nya innovationer skapar stora möjligheter för hälso- och sjukvården och patienterna, säger Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland och ordförande i styrgruppen i East Sweden Medtech. Region Östergötland behöver vara med och driva den utvecklingen för att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel handla om att kunna utföra mer vård nära patienterna, kanske till och med i deras hemmiljö.

- Framtiden är oerhört spännande inom området medtech och life science, säger Lena Jonasson, professor och dekan vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, som också sitter i styrgruppen för East Sweden Medtech. Linköpings universitet har en lång tradition av att knyta ihop forskning med näringsliv för att driva innovation och skapa vinster för samhället. Den här satsningen är ett naturligt led i det arbetet.

East Sweden Medtech ska fungera som en länk mellan patienternas behov, hälso- och sjukvårdens utmaningar, forskarnas kunskap och näringslivets innovationer och idéer. Det ska vara en arena där behov fångas upp, idéer får näring och ny kunskap blir till verklig förändring. Anna Fahlgren vill få till en nära dialog med vården.

- Vi ska lyssna mycket, säger hon. Det handlar om att lyssna in behov och stötta idéer för att patienter ska kunna dra nytta av innovation och ny teknik, snabbare och i högre utsträckning än i dag.

- Rent konkret ska vi också kunna hjälpa innovatörer och entreprenörer med allt från innovationsstöd och juridik till hälsoekonomi, affärsutveckling och utvärdering av tekniska lösningar. Genom ett nära samarbete med vården kan vi testa lösningar direkt och se hur de fungerar. Dessutom är sydöstra sjukvårdsregionen en del av East Sweden Medtech, genom noden Medtech4Health, vilket gör att vi får en bred spridning både regionalt och nationellt.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen