Region Östergötland

Stor patientnytta med unik fotonräknande datortomograf

En fotonräknande datortomograf.

[2021-12-09]

En av världens första fotonräknande datortomografer finns nu på forskningscentrumet CMIV vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Genom rejält lägre stråldoser och mycket skarpare bilder kommer den att ge stor nytta för patienterna.

Den fotonräknande datortomografen som finns på Centrum för medicinskt bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid US är en av tre i Sverige och cirka 20 i världen. Den CE-märkta datortomografen är den första i sitt slag som får användas för att undersöka patienter.

– Det är jätteviktigt och en jättestyrka för regionen. Den här maskinen kommer att ge stora vinster för patienterna och den innebär också nästa steg i datortomografins utveckling. Vi tar ett stort medicinskt kliv och fortsätter att ligga i framkant forskningsmässigt, säger Mathias Axelsson, tillförordnad chef för Diagnostikcentrum i Region Östergötland.

Den nya datortomografen – som Region Östergötland och Linköpings universitet samverkar kring tillsammans med den tyska tillverkaren Siemens – ger mycket lägre strålning och betydligt skarpare och mer informationsrika bilder jämfört med tidigare.

– Eftersom stråldosen sänks rejält öppnas möjligheterna till att undersöka personer som är mer strålkänsliga, till exempel barn. Man kan även använda mycket mindre kontrastmedel, ibland ingen alls, vilket gör att vi exempelvis kan undersöka patienter med nedsatt njurfunktion, förklarar Mathias Axelsson.

Skarpare bilder
En fotonräknande datortomograf kan, till skillnad från en vanlig datortomograf, mäta antalet och energin för varje röntgenfoton i hela spektrumet av stålning och ge en bildgivande signal. Fotonräknaren behöver inte omvandla strålningen till synligt ljus, som en vanlig datortomograf gör. Det innebär att man kan få bort bruset från omvandlingen och därmed få skarpare bilder.

– Det ger en helt annan noggrannhet och det går att särskilja vävnader i kroppen på ett bättre sätt, säger Mathias Axelsson.

Genom den nya diagnostiken ska fler patienter slippa ingrepp som kanske kan undvikas, då de detaljerade bilderna bättre kan hjälpa till att avgöra om patienten behöver behandlas eller inte.
Den fotonräknande datortomografen kommer till att börja med att användas för exempelvis undersökningar av barn, kranskärl, lever/bukspottkörtel, hjärna samt ledbands- och skelettskador. Samtidigt fortsätter den att användas i forskningsverksamheten.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen