Region Östergötland

Stöd till tandvårdsrädda upphandlas

[2022-03-01]

Region Östergötland gör en ny upphandling av stöd till personer som lider av extrem tandvårdsrädsla. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagens sammanträde.

I den tandvårdsreform som infördes 1999 fick regionerna ansvar för tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid (så kallad S-tandvård). Extremt tandvårdsrädda personer har rätt att få sin tandvårdsfobi behandlad och även viss del av det uppdämda behandlingsbehovet tillgodosett.

Behandlingen utförs av tandläkare eller tandhygienist med erfarenhet av extremt tandvårdsrädda patienter, och görs i samverkan med legitimerad psykolog, psykoterapeut eller psykiater. Patienten betalar samma vårdavgifter som inom den öppna hälso- och sjukvården.Under förra året var det 65 personer i Östergötland som fick behandling. Erfarenheterna visar att en hög andel av patienterna blir av med sin tandvårdsrädsla.

– Det är en stor vinst för personer med extrem tandvårdsrädsla att få stöd att hantera tandvårdssituationen. Med psykologisk hjälp kan de övervinna rädslan och också bygga upp självförtroendet, säger Kerstin Sjöberg (C), 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den psykologiska bedömningen och behandlingen bedrivs i upphandlad regi och det nuvarande avtalet löper ut vid årsskiftet. Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat att ta fram en kravspecifikation och inleda en ny upphandling.

Textansvarig