Region Östergötland

Stöd och hjälp för barn med postcovid

En flicka sitter ihopsjunken på en säng.

[2021-05-27]

I både Norrköping och Linköping har barnklinikerna nu startat mottagning för barn som drabbats av långvariga effekter av covid-19, så kallad postcovid.

Utmärkande symtom för barn med postcovid är framför allt trötthet, både fysisk trötthet och hjärntrötthet. Barnen har under en lång period, ibland i över ett år, inte orkat hänga med i skolan, delta i fritidsaktiviteter eller haft kraft nog att vara med sina kompisar.

— Det här handlar om barn som mår jättedåligt. Vi har fått samtal från föräldrar som är väldigt oroliga. Samtidigt är det viktigt att göra en grundlig medicinsk bedömning för att se att det verkligen handlar om effekter av covid-19, säger Maria Nordvall, överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

En första bedömning av barnens symtom görs inom primärvården, som sedan skriver remiss till barnklinikerna. Region Östergötland hör till de första regionerna i landet som skapar en särskild funktion för att ta emot och stötta barn med postcovid. I arbetet, som är teambaserat, ingår bland annat läkare, fysioterapeut och kurator.

Att ge några exakta siffror för hur många östgötska barn som i dagsläget kan lida av postcovid är inte möjligt. Per Ertzgaard, överläkare på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping, uppskattar att det handlar om 15–20 barn.

— I en rapport från Stockholmsområdet har man sett att de som drabbas främst är barn i åldern 10–16  år, men det kan nog även handla om de som både är lite yngre och lite äldre. Det här är ju dels ett nytt tillstånd, och dels ett tillstånd som visar sig en tid efter sjukdomen, säger han.

Hur lång tid tar barnens rehabilitering?

— Det går inte att säga just nu, men vi lär oss hela tiden mera om effekterna av covid-19 och hur behandlingen ska bedrivas, säger Per Ertzgaard.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen