Region Östergötland

Stipendier för ukrainska forskare 2022

[2022-04-06]

Region Östergötland och Linköpings universitet utlyser stipendier för ukrainska forskare som har kommit till Sverige 2022. Stipendiet syftar till att stödja karriärutveckling för doktorander och nydisputerade ukrainska medborgare verksamma inom medicinsk forskning.

Bilden visar Mats Ulfendahl

– Bland de många människor som tvingas fly från kriget i Ukraina finns sannolikt också forskare. För att möjliggöra att i synnerhet yngre forskare inte helt förlorar sin karriär och utveckling har Region Östergötland tillsammans med Linköpings universitet snabbt skapat en helt ny utlysning, säger Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland.

Stödet gör det möjligt att direkt integrera ukrainska forskare på flykt i den ALF-finansierade forskning som redan bedrivs i Sydöstra sjukvårdsregionen.

– Vi menar att det här kommer att ge värde också framöver genom att vi skapar förutsättningar för internationellt samarbete när de ukrainska forskarna har återvänt till sitt hemland, säger Mats Ulfendahl.

Forskare med pågående projekt finansierade av Forsknings-ALF i Östergötland kan söka stipendium för ukrainska doktorander och nydisputerade som är verksamma inom medicinsk forskning. Den ukrainska forskaren ska ha beretts forskningsplats vid Linköpings universitet under projekttiden och ha uppehållstillstånd från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet.

Mer information: Stipendier för ukrainska forskare 2022


Text: kommunikationsenheten