Region Östergötland

Start för vaccinering av 16- och 17-åringar

En sjuksköterska sätter på plåster på en kvinna som blivit vaccinerad. Båda har munskydd. I bakgrunden syns andra personer som sitter i rad, de är oskarpa.

[2021-07-29]

Nu är det dags för 16-17-åringarna att erbjudas vaccination mot covid-19. I dag, torsdag, får de erbjudandet om vaccinering i sin digitala brevlåda. Med vanlig post kommer det i början av nästa vecka.

OBS! Möjlighet att boka tid för vaccination öppnas så snart breven nått ut. Däremot behöver man välja en tid från 6 augusti och framåt.

I Östergötland rör det sig om cirka 10 000 personer. Brev med erbjudande om vaccination skickas ut på samma sätt som till andra grupper. Enda skillnaden är att eftersom ungdomarna är minderåriga kommer brevet att vara adresserat till deras vårdnadshavare.

Med i försändelsen finns en samtyckesblankett som undertecknas av vårdnadshavare och tas med till vaccinationen.

– Även om vårdnadshavare enligt lag ska ge samtycke till vaccinationen, så kan undantag göras om ungdomen bedöms vara mogen att fatta beslutet själv. Vi kommer att ha vana skolsköterskor och andra yrkesgrupper på plats på vaccinationscentralerna som kan göra detta vid behov, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Möjligheten att boka tid för vaccination öppnas så snart breven nått ut. Däremot behöver man välja en tid från 6 augusti och framåt. Anledningen är att det krävs en ändring av föreskrifter på nationell nivå för att sjuksköterskor ska få ordinera vaccin för personer ner till 16 års ålder. Den ändringen slår igenom 6 augusti.

– Vi ser gärna att vårdnadshavare bokar tiden så snart som möjligt ändå, tillsammans med barnet. Bokar gör man enklast digitalt och på någon av våra vaccinationscentraler, säger Kerstin Jonsson.

Under förutsättning att man bokar tid direkt som erbjudandet om vaccination kommer, kan alla ungdomar i den här åldern hinna få den första dosen redan inom ett par veckor, i anslutning till skolstarten. Tillgången på vaccin är god och det finns gott om lediga tider på vaccinationscentralerna.

– Det är mycket värdefullt att ungdomarna vaccinerar sig för att skydda sig själva och för att vi tillsammans ska kunna hålla nere smittspridningen i skolan och i samhället i stort, säger Kerstin Jonsson.

Vaccinationen i Östergötland går framåt och över 79 procent av befolkningen har fått dos 1. Vaccinationstäckningen är lägre ju längre ner i åldersgrupperna man kommer. Bland 25-29-åringarna har 65 procent bokat tid för dos 1 eller vaccinerats, och för 18-24-åringarna är motsvarande siffra 59 procent.

– Det har gått långsammare nu i semestertider och med det vackra vädret vi har haft, samtidigt ser vi att det hela tiden går framåt. Vi vaccinerar på och uppmanar er som ännu inte bokat tid att göra det och se till att få ett skydd mot covid-19 inför hösten.

Textansvarig: Susanne Fridberg, nyhetsredaktionen