Region Östergötland

Stärkt traumavård med ökat samarbete

[2020-01-03]

En väg in för alla patienter som behöver traumavård på Universitetssjukhuset i Linköping. Det är ett resultat av projektet Traumacentrum US, en ny satsning som ska hålla ihop och stärka vården av traumapatienter.

Bilden föreställer två medarbetare som drar en säng.

Vid särskilt komplexa olycksfall har US ett uppdrag att stötta både länets och Sydöstra sjukvårdsregionens sjukhus med avancerad traumavård. Traumavård involverar ofta många olika kliniker och syftet med Traumacentrum US är att hålla ihop traumavården på US över klinikgränserna.

– Nya studier indikerar att en centraliserad traumavård kan rädda liv, säger Per Loftås, överläkare på kirurgkliniken och en av dem som har arbetat med projektet Traumacentrum US.

Tanken bakom Traumacentrum US är att traumavården ska fungera som en enhet, trots att olika kliniker är inblandade. Därför finns det sedan september en traumabakjour som ska vara kontaktvägen in för de andra sjukhusen, oavsett vilka skador patienten har.

– Ett sjukhus som kontaktar US om en traumapatient ska bara behöva ringa ett nummer. Sedan ska vi som är inblandade – akuten, IVA, kirurgen, ortopeden eller neurokirurgen – samarbeta och prata ihop oss, berättar Per Loftås. Vi ringer mellan klinikerna och löser alla frågor.

– Alla ska veta att patienten kommer in och var den hamnar – från det att patienten kommer tills den lämnar US. Förr hände det att andra sjukhus fick ringa runt till olika kliniker på US när de hade en traumapatient. Det ska man inte behöva göra.

Projektet Traumacentrum US har gått hand i hand med ett arbete med att samordna traumavården i Sydöstra sjukvårdsregionen. I det arbetet har US en uttalad roll som traumacentrum i sjukvårdsregionen. Och Martin Nilsson, överläkare på neurokirurgiska kliniken, ser mycket positivt på att traumavården nu stärks på US.

– Det här är ett jätteviktigt steg, säger han. Vi öppnar nya dialogvägar och minskar risken att patienterna faller mellan stolarna. Alla inblandade får en helhetsbild på ett helt annat sätt.

Fotnot: För traumapatienter med enbart skallskador finns det fortfarande en direktväg till neurokirurgen genom neurokirurg-jouren.

Text: Anchi Alm / Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88