Region Östergötland

Snabb hjälp i regionens app Din vård

Bilden visar den fysioterapeuten Johan Dahl och en iphone med appen.

[2020-05-18]

Tennisarmbåge, musarm, axelsmärta eller ett krånglande knä. Patienterna som vänder sig till den digitala vårdcentralens fysioterapeuter har fysiska besvär av skiftande karaktär. Via appen Din vård får de en snabb kontakt med bedömning och rådgivning för sina besvär.

Fysioterapi utan att träffa patienten "på riktigt", kan det fungera? Absolut säger Johan Dahl, en av de fysioterapeuter som arbetare på digitala vårdcentralen.

– Det är klart att vårt arbete handlar mycket om att känna och klämma på människor men man får också väldigt mycket information av att höra patienten beskriva sina symtom och möjligheten att se patienten i appen.

Efter att ha lyssnat instruerar Johan patienten att utföra olika tester och rörelser för att ta reda vad som gör ont och om det finns några rörelsehinder. Ganska snabbt får han en bild av vilket problem det handlar om.
– Man får en bra grund för sin bedömning och patienten kan få hjälpa att påbörja rehabilitering direkt. Jag visar vilka rörelser som personen ska göra och sedan kan jag skicka träningsprogrammet direkt via mejl eller brev.

Alla patienter kan inte få hjälp den här vägen men för patienterna verkar det handla om mer än bara behandlingen i sig säger Johan. Via appen kan man snabbt få en tid till fysioterapeuten och det kan vara en stor hjälp nu när det kan vara svårt att komma på ett fysiskt besök.

"Nästa alla är nöjda"
– Nästan alla våra patienter är nöjda. De får snabbt en tid och en bedömning och någon att prata med om sitt problem. Även de som också behöver ett fysiskt besök får hjälp till att börja med så att de klarar sig lite bättre fram till besöket.

Digitala besök är kortare än fysiska och fler patienter hinns därför med. Det är ett effektivt verktyg och ett bra komplement till fysiska besök. Johan ser att det har sin givna plats inom vården och för patienter som detta passar för.

– Vi har granskat journalerna för de som har sökt till oss och det ser bra ut. Under en tremånadersperiod efter det första besöket har vi kunnat utvärdera 60 procent av dem vi träffat och 70 procent av dem har inte sökt vård igen inom tre månader.
Rehaborganisationerna inom primärvården har testat med tio digitala tider varje vecka till fysioterapeut. Från årsskiftet har verksamheten permanentats.

– Rekommendera gärna patienter som behöver att boka tid hos oss – det är en smidig väg till snabb och bra hjälp för många som har tillfälliga led- och muskelproblem.

Patienterna som besökte Digitala Vårdcentralen i appen Din vård under pilotprojektet var mycket nöjda. På en skala 1-4 var medelnöjdheten för parametrarna "nöjd med videobesöket" och "rekommendera andra att göra ett videobesök" 3,9.

Textansvarig: Susanne Friberg, 010-103 86 13

Digitala vårdcentralen
* Hämta appen Din vård Region Östergötland i App Store eller Google Play.
* Välj "Digitala vårdcentralen" under mottagningar
* Med appen och bank-id kan du boka ett digitalt besök hos en fysioterapeut eller läkare. Föräldrar kan söka vård för sjukt barn.
* Besöket kostar 200 kronor och betalas med faktura. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 20 år. Högkostnadskort och frikort gäller.
* Kontakten dokumenteras i regionens journalsystem.