Region Östergötland

Smittspridningen bland yngre oroar

[2021-08-27]

Smittspridningen av covid-19 ökar åter i länet, främst bland dem som är under 40 år. Utvecklingen är oroande med tanke på att vaccinationstäckningen är lägre i de yngre åldersgrupperna, anser smittskyddsläkaren.

De senaste veckornas utveckling visar tydligt att pandemin inte är över. Antalet registrerade fall av covid-19 i Östergötland ökade förra veckan (v 33) till 208, vilket kan jämföras med 187 veckan innan. Störst är smittspridningen i åldersgrupperna 20–29 år och 30–39 år, där antalet smittade var 47 i båda fallen. För åldersgruppen 40–49 år var antalet smittade 43. Det kan jämföras med 3 smittade bland dem som är 70–79 år.

– Att färre smittas i de äldre åldersgrupperna är naturligt, eftersom så många där är vaccinerade. Det som oroar är att smittspridningen ökar bland yngre människor. Jag vill inte spekulera om varför yngre inte vaccinerar sig i samma utsträckning som äldre, men min känsla är att de tar för lätt på hotet från den här sjukdomen, och de svåra följder som den kan ge, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare.

För åldersgrupperna som är 45 år och äldre ligger vaccinationstäckningen på över 80 procent, för vissa grupper ända upp till 95 procent. Bland dem som är 44 år och yngre sjunker däremot vaccinationstäckningen successivt ner till 65 procent för åldersgruppen 18 till 24 år.

Två doser krävs

Deltavarianten är i dagsläget den dominerande varianten av coronaviruset. Till skillnad mot tidigare virustyper så är den mer smittsam. Det krävs två doser vaccin, och ytterligare två veckor, för att få ett så bra skydd som möjligt. Framförallt är det nu ovaccinerade som driver smittan framåt. Av de patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 är ett fåtal vaccinerade.

– Vaccin är ett viktigt verktyg för att komma ur den här pandemin. Även om många restriktioner har lättats så är det fortsatt också väldigt viktigt att både vaccinerade och ovaccinerade fortsätter att tvätta händerna, hålla avstånd, främst umgås utomhus, och stanna hemma från jobbet eller skolan vid minsta symtom, säger Britt Åkerlind.

Minska trycket på vården

Det sistnämnda är inte bara viktigt för att hindra spridningen av coronaviruset, utan också för att hålla nere till exempel säsongsinfluensa och kräksjuka. Att även begränsa andra smittor är dels viktigt för individerna som riskerar att bli sjuka, och dels för att minska trycket på vården, som varit hårt belastad under pandemin.

– Jag hoppas att föräldrar fortsätter att hålla sina barn hemma från förskolan om de har symtom, att den som studerar eller jobbar ser till att stanna hemma när det behövs, och att arbetsgivare verkligen ger sina anställda möjlighet att jobba hemifrån, i den mån det är möjligt. Det är inte läge att slappna av. Vi måste hålla i och fortsätta vara noggranna med hur vi beter oss, allt för att smittan ska kunna pressas tillbaka, säger Britt Åkerlind.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen