Region Östergötland

Smittsäkra vårdbesök införs 28 juni

Bilden visar ansiktet på en kvinna i en säng.

[2021-06-28]

Besöksförbudet upphör i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat. Från och med i dag, den 28 juni, gäller nya besöksregler. En besökare per patient tillåts till vårdavdelningar och en medföljande till mottagningar och undersökningar.

– Vi ser att smittspridningen av covid-19 är på lägre nivåer än tidigare och vaccinationstäckningen ökar. Vårdverksamheterna ska nu organisera så att inneliggande patienter tillåts en besökare och patienter får ta med sig en medföljare vid vårdbesök. Detta är viktigt för att stärka patientsäkerheten och öka patienternas trygghet, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

För att besöken ska vara smittsäkra får besökare inte vistas i allmänna utrymmen, och uppmanas att hålla avstånd till alla andra än den person de besöker. Om de har symtom eller är sjuka ska de stanna hemma. Det är en enda person som får besöka en patient, eller följa med till undersökning eller mottagning. Avdelningar och mottagningar organiserar detta utifrån sina förutsättningar, vilket kan innebära att till exempel medföljare får vänta utanför tills det är dags för anhörigs vårdbesök. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och beslutas då av ansvarig vårdpersonal.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

Detta gäller för besök på vårdavdelningar från den 28 juni:
- Endast en besökare per patient är tillåtet
- Håll avstånd till andra personer än den du besöker
- Stanna hemma om du är sjuk
- Besökare får inte vistas i allmänna utrymmen

Detta gäller för medföljare till besök på mottagningar och undersökningar från den 28 juni:
- Endast en medföljare per patient är tillåtet
- Håll avstånd till andra personer än den du följer med
- Stanna hemma om du är sjuk