Region Östergötland

Nu införs smittsäkra besök

En äldre kvinna sitter i en rullstol. En annan person har lagt sina händer på hennes ena arm.

[2022-03-15]

Besöksförbudet upphör i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat. Från och med i dag, tisdag 15 mars, gäller nya besöksregler. En besökare per patient tillåts på vårdavdelningar, och en medföljande till mottagningar och undersökningar.

– Spridningen av covid-19 har minskat och stabiliserats på en lägre nivå, och det gör att besöksförbud inom öppen- och slutenvården inte längre är nödvändigt. Det är också viktigt för patientsäkerheten, och patienternas trygghet, att en närstående kan få vara närvarande, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Den som besöker en inneliggande patient får inte vistas i allmänna utrymmen, och uppmanas även att hålla avstånd till andra personer på avdelningen. Besökare som har symtom på covid-19, eller är sjuka, ska stanna hemma.

Även för patienter som ska till undersökning eller mottagning gäller att endast en person får vara medföljande.

Avdelningar och mottagningar organiserar de smittsäkra besöken utifrån sina lokala förutsättningar, vilket innebär att den medföljande kan få vänta utanför tills det är dags för den anhöriges vårdbesök. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd, och beslutas då av ansvarig vårdpersonal.

Text: kommunikationsenheten

Smittsäkra besök

Detta gäller för besök på vårdavdelningar från 15 mars:
• Endast en besökare per patient är tillåtet.
• Håll avstånd till andra personer än den du besöker.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Besökare får inte vistas i allmänna utrymmen.

Detta gäller för medföljande till patienter på mottagningar och vid undersökningar från 15 mars:
• Endast en medföljande per patient är tillåtet.
• Håll avstånd till andra personer än den du följer med.
• Stanna hemma om du är sjuk.