Region Östergötland

Skandinaviskt forskningspris till Alf Kastbom, reumatologiska kliniken

Bilden visar Alf Kastbom

[2021-09-22]

Hallå där Alf Kastbom, som har tagit emot Scandinavian Research Foundations forskningspris för reumatologisk forskning vid Scandinavian Congress of Rheumatology i Ålesund i Norge

Hur känns det att få priset?
– Jag känner glädje och tacksamhet. Det är en kvalitetsstämpel för arbetet vår forskargrupp lägger ner varje dag, och sporrar oss ytterligare!

Hur ser du på det skandinaviska intresset för er forskning – för andra gången på kort tid?
– Ja, senast priset delades ut gick det även då till Linköping, till Christopher Sjöwall som också är överläkare på reumatologiska kliniken. Jag tolkar det som att vi har en stark akademisk reumatologi här i länet!

Vad forskar du om?
– Min forskargrupp driver både klinisk och laborativ forskning kring ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Vi försöker ta reda på vad som går fel i immunförsvaret både före och när sjukdomen bryter ut. Mycket talar för att slemhinnornas immunförsvar är viktiga och dessa mekanismer vill vi förstå bättre, för att förhoppningsvis kunna utveckla nya behandlingar.

Hur kan er forskning förbättra för patienter med ledgångsreumatism?
– På kort sikt kan vi i våra kliniska studier hitta markörer och undersökningar som kan förutsäga att sjukdomen bryter ut och hur sjukdomsförloppet sedan blir. Detta skulle bidra till en mer individanpassad behandling och uppföljning. På längre sikt är målet att vår forskning ska leda till nya behandlingar, som faktiskt skulle kunna förhindra att sjukdomen bryter ut.

Textansvarig; Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Om priset:
Scandinavian Research Foundations forskningspris för reumatologisk forskning.
är ett skandinaviskt pris som efter internationell sakkunnigbedömning delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi. Priset på 100 0000 norska kronor delas ut vartannat till var tredje år av en forskningsstiftelse kopplad till den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Rheumatology.