Region Östergötland

SCAPIS Linköping startar ny ansökningsomgång för uttag från biobanken

Bilden visar SCAPIS-mottagningen under forskningsprojektet.

[2020-10-14]

Lokala forskare med koppling till Region Östergötland eller Linköpings universitet har nu återigen möjlighet att ansöka om att forska om biologiskt material från Linköpingskohorten i SCAPIS-studien. Sista dag för ansökan är den 31 december 2020.

I SCAPIS-studien undersöktes drygt 5 000 deltagare i Linköping. Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien finns nu lagrade i en lokal provsamling i Linköping. Insamlat material från SCAPIS-studien ska användas för att driva forskning och utveckling framåt. Den lokala provsamlingen är dock en ändlig resurs och alla uttag från biobanken måste därför noga övervägas. SCAPIS Linköpings lokala ledning har därför beslutat att med jämna mellanrum göra utlysningar för lokala forskare att presentera forskningsprojekt som önskar göra uttag från provsamlingen. Syftet är att få en överblick över olika intressenter samt att göra tillgången öppen och transparent.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28